Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

vasárnap, 15 december 2019 16:25

Scarborough ősszel is csodálatos! Kémiatanárként az Anglolang nyelviskolában

Írta: Sutka Irén
  • Helyszín: Anglolang- Scarborough- Egyesült Királyság
Az Erasmus+ tanári mobilitási pályázat támogatásával 2019. október 21-től november 1-ig két hetet töltöttem az angliai Scarboroughban (North Yorkshire) az Anglolang Academy of English nyelviskolában. Az Effective Use of Technology in Teaching (A combination of language improvement & TIT methodology) elnevezésű kurzust olyan pedagógusok számára hirdették meg, akik a technológia oktatási célú alkalmazásában szeretnének fejlődni és tudatosabbá válni. A kurzusleírás szerint a délelőtti, nyelvi fejlesztéssel foglalkozó tanórák a résztvevők magabiztosabb angol nyelvhasználatát tűzték ki célul, a délutáni módszertani szekció pedig friss és innovatív szemlélettel közelítette meg a technológiák oktatásban történő használatát. Előzetes elvárásaim meghatározásakor angol nyelvtudásom (szókincsem, nyelvi és kommunikációs készségeim) további fejlesztését tűztem ki célul annak érdekében, hogy az angol nyelven fellelhető oktatási segédanyagokat alkalmazni tudjam kémiatanári munkámban. A pályázat benyújtásakor motivációs levelemben azt is leírtam, hogy tanügyi igazgatóhelyettesként feladatom az idegen nyelvi tanórák látogatása, ezt a feladatot is hitelesebben láthatnám el magasabb szintű angol nyelvtudással. Emellett a kurzus résztvevőjeként bővíthetném pedagógiai eszköztáramat, 21. századi IKT-módszertani ötleteket kaphatnék, új tanulásszervezési eljárásokat sajátíthatnék el. Megismerkednék az Egyesült Királyságban aktuálisan használt legmodernebb digitális pedagógiai módszerekkel, szoftverekkel és eszközökkel. Terveim között szerepelt az is, hogy a kulturális programokon megismerhetem a mai angol valóságot és iskolarendszert, illetve annak multikulturális kihívásait. Attitűdök terén jómagam és az iskola elvárásai között szerepelt az is, hogy a program során megszerzett kompetenciáim birtokában képes leszek hozzájárulni az iskola nemzetköziesítéséhez. A projekt iskolai koordinátorai előkészítő meetingeket szerveztek számunkra annak érdekében, hogy minden fontos információval rendelkezzünk. Közös Facebook-csoportban osztották meg velünk a legfontosabb dokumentumokat, teendőinket és figyelmeztettek a betartandó határidőkre is. A felkészülést nagyon jól segítette a kiutazás előtti időszakra megszervezett 10 órás angol nyelvi belső továbbképzés, amelyen nem nyelvszakos kollégáim vettek részt. Nekem ez már a második Erasmus+ kurzusom volt, az előző évben csak a nyelvi fejlődés volt a célom. Mivel ezt követően itthon is jártam csoportos nyelvórákra, ezért a kiutazás előtti felkészítésre már nem volt szükségem. A fogadó intézmény a kiutazás előtt egy 4 hetes e-learning kurzus segítségével teremtett kapcsolatot leendő nyelvtanulóival, illetve így osztotta meg hatékonyan a legfontosabb információkat, erre a kurzusra is jelentkeztem. A nyelvi kurzuson és a kulturális-szabadidős programok során szerzett tapasztalataim felülmúlták előzetes várakozásaimat. A délelőtti tanórákon nagyon változatos feladatokon keresztül és módszerek segítségével történt nemcsak kommunikációs készségünk fejlesztése és kiejtésünk javítása, hanem a tematikus szókincsfejlesztés és a nyelvtani ismeretek bővítése is. Mind a nyelvórákon, mind a szabadidős programok alkalmával folyamatos lehetőség volt a más nemzetiségűekkel való beszélgetésre, közös munkálkodásra. A nyelviskolában egyáltalán nem volt magyar anyanyelvű csoporttársam, így mindvégig csak angol nyelven volt lehetőségem kommunikálni. A délelőtti órákon nyelvi fejlesztés volt a program mindenki számára, az én csoportomban a két hét során a katariak és a litvánok voltak többségben, emellett bolgár, ománi és olasz csoporttársakkal is együtt tanulhattam. Érdekes színfoltja volt scarborough-i tartózkodásomnak a Halloweenre való készülődés megtapasztalása, a hozzá kapcsolódó népszokást, szellemes és ijesztő történeteket, babonákat és félelmeket a tanórák témái közé is beemelték szemfüles tanáraink. A délutáni időszak már a módszertan jegyében telt a legtöbb csoportban, itt két bolgár tanárnővel voltam közös csoportban. A tanárunk minden általa javasolt program működését megmutatta az interaktív képernyőn, és módszertani tanácsokkal is ellátott bennünket. Az alkalmazások egy részét mi magunk is kipróbáltuk a mobiltelefonunk segítségével. Nagyon tetszett az iskola légköre, amely nagyon barátságos, nyitott, segítő és rugalmas volt. Megtapasztaltam, hogy képes vagyok angol nyelven megértetni magam akkor is, ha nyelvtanilag esetleg nem hibátlanok a mondataim. A két hét során nagyon sok pedagógus tartott nekünk nyelvórát, így változatos módszereket és sokféle személyiséget ismerhettünk meg. A pedagógusok hangsúlyt fektettek arra is, hogy az angol mindennapokban való eligazodásunkhoz is támpontokat nyújtsanak, így beszéltek nekünk a helyi szokásokról (Halloween, ötórai tea), az étkezésről, közlekedésről, aktuális programokról és a környék főbb látnivalóiról is. A tavaly nyári kurzushoz viszonyítva az őszi időszakban jóval kisebb létszámú nyelvtanuló volt az Anglolang-ben, így sajnos sem szerdánként, sem a hétvégeken nem szerveztek számunkra tanulmányi kirándulást. Egyetlen kivételként az első hét csütörtökjén a közeli University Technical College-ban tettünk tanulmányi látogatást, amely számos tanulsággal és megvalósítható ötletekkel is szolgált számomra. Saját szervezésben azért – a hűvös és esős idő ellenére is – elmentünk kirándulni: az egyik délután a csodálatos középkori várost, Yorkot látogattuk meg, az első hét szombatján pedig Durham középkori városát és eredetileg román stílusban épült, gótikus katedrálisát tekintettük meg. A mellette álló kastély – amely a Harry Potter filmsorozat 2. részében forgatási helyszín is volt - a katedrálissal együtt az UNESCO Világörökségnek részét képezi. A kirándulások során tapasztalatot szereztem az angolok mindennapi életéről, régmúlt történelméről és kultúrájáról is. Természetesen végiggondoltam azt is, hogyan alkalmazhatók a mobilitás során megszerzett tanulási eredményeim saját munkámban, illetve az iskola gyakorlatában. A nyelviskolában megismert és átélt módszertant jól megfigyeltem abból a szempontból is, mennyire tudom majd saját tanítási gyakorlatomban alkalmazni, átvenni bizonyos részeit, illetve adaptálni a helyi viszonyokhoz. Matematika-kémia szakos tanárként az angol nyelven hozzáférhető tananyagok és szakmai-módszertani szakirodalom használatához segít hozzá a mobilitás során megszerzett nyelvtudás, illetve az idegen nyelvvel kapcsolatban korábban érzett gátlásaim megszűnése. Tanóráimon is használhatok angol nyelvű tananyagokat, hiszen a tanulóknak általában nem okoz problémát ezek megértése, csak a saját kompetencia-korlátaim szabtak ennek határt. A tantárgyak közötti koncentráció ezért ilyen módon is megvalósulhat. A munkaközösségen belül is szeretném megosztani az ilyen módon hozzáférhetővé váló oktatási anyagokat, illetve a saját tanulási folyamatomban megtapasztalt és adaptációra alkalmasnak értékelt módszereket. A digitális módszertani újdonságokat alkalmazni fogom a tanóráim során, a tanultakat bemutatom a munkaközösség és igény szerint a nevelőtestület tagjainak is. Igazgatóként az angol és a szakmai angol nyelvórák látogatásához, a tanórák megalapozottabb elemzéséhez, értékeléséhez segít hozzá az idegen nyelvi kompetenciáim fejlődése. Magasabb színvonalú angol nyelvi kommunikációs készségeim birtokában lehetővé válik a tanulói mobilitási projektek találkozóin való aktív részvételem. A nemzetközi tapasztalatszerzéssel kapcsolatos attitűdjeim 180 fokos fordulatot vettek a programon való részvételem óta: keresem a lehetőségét egy további mobilitási programon való részvételnek (továbbá nagyon szeretném az oktatás terén nálunk sikeresebb országok iskolarendszerét tanulmányozni). Pedagógusként és vezetőként is messzemenően támogatom iskolánk részvételét a nemzetközi programokban, hiszen saját magam átélhettem, mennyit képes nyújtani az egyes pedagógusnak és az intézménynek is. Hálásan köszönöm ezt a páratlan lehetőséget minden olyan személynek és szervezetnek, aki és amely hozzájárult a projekt megvalósulásához.

Kapcsolódó elemek

Új hozzászólás