Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

kedd, 06 szeptember 2016 15:13

Francia szakos tanárok továbbképzése az Institut de Tourine-ban

Írta: Száraz Katalin
  • Helyszín: Institut de Turaine - Tours - Franciaország

Az Erasmus+ KA1 nemzetközi tanári mobilitási programnak köszönhetően 2016. július 4. és 15. között, Franciaországban, Tours városában az Institut de Touraine képzési intézmény egy tanártovábbképző tanfolyamán vehettem részt. Az első héten a szóbeli készségfejlesztés lehetőségeire, a másodikon pedig az írásbeli kompetenciák fejlesztésének kérdéskörére koncentrált a nemzetiségeket tekintve rendkívül színes tanári csoportunk. Az amerikai, belga, brazil, cseh, lengyel, magyar, német, spanyol, sri lankai és üzbegisztáni kollégák együttes munkája oktatóink és saját magunk tapasztalata szerint is kivételes módon összetartó, egymást ösztönző és szolidáris volt. Ebben az inspiráló közegben gyorsan szövődtek kollegiális és baráti kapcsolatok, s a hatékony órákon túl, a kötetlenebb beszélgetések során is roppant gazdagító volt megismerni egymás kultúráját, gondolkodását, pedagógiai és módszertani tapasztalatait.

Az Institut de Touraine Franciaország egyik legrégebbi oktatási intézménye, melynek missziója a francia nyelv és kultúra megismertetése a külföldről érkező tanulókkal. Mind szervezési, mind oktatási szempontból megbízható, minőségi munkát végző központ. A tanártovábbképzés során hét oktató tartott nekünk váltakozva különböző modulokba szerveződő órákat, melyek mindegyike a gyakorlatra és a tudásmegosztásra épült. Mindkét héten részt vettünk egy-egy egyetemi tanár előadásán, az első szociolingvisztikai tárgyú volt és kapcsolódott fő témánkhoz, a szóbeli megértéshez, melyet nagyban megkönnyít, ha rugalmassá tudjuk tenni fülünket és értelmünket egy másfajta, a megszokottól merőben eltérő nyelvi közeg és gondolkodásmód befogadására. A második előadáson a francia helyesírási rendszer változásairól számoltak be, melyek lassan beszivárognak az új tankönyvekbe is, de egyelőre a régi és az új egymás mellett él, így olykor megnehezíti az amúgy is „kényes” téma tanítását.

A két hét alatt rendszeresen dolgoztunk nyelvi laborban, ahol egyénileg is volt alkalmunk csiszolni kiejtésünket, valamint sok játékos feladatot megismerhettünk, amelyeket majd diákjainkkal is haszonnal elvégezhetünk. Az oktatás interaktív tábla segítségével zajlott, s nem egyszer az informatikai teremben folytatódott a csoportmunka, vagy egyénileg az Intézet jól felszerelt könyvtárában.

Az oktatók igyekeztek minél frissebb autentikus forrásanyagokat és kevésbé ismert módszertani ötleteket bemutatni, illetve azonmód kipróbálni, mintha mi lennénk a diákok. A „kipróbálás” után mindig megbeszéltük a módszer hasznosságát vagy kiegészítési, módosítási lehetőségeit, ezenkívül szinte minden bemutatott feladattípushoz rögtön kapcsolódott kettő-három másik, amelyeket a kollégák osztottak meg velünk.

Külön öröm, hogy Szent Márton születésének 1700. évfordulójának évében vehettem részt a mobilitási programban, Tours városában, hiszen ennek a nagy formátumú történelmi személyiségnek az életpályája és utazásai szimbolikusan összekötik Magyarországot Franciaországgal. A festői Loire menti város emlékei lépten-nyomon felidézik a Pannóniában Savaria (ma Szombathely) városában született szent életét és szellemi örökségét. Azonban az Institut de Touraine munkatársainak köszönhetően nemcsak Tours városát ismerhettük meg gyalogos és buszos kirándulásaink során, hanem a Loire menti kastélyok közül Langeais-t, Villandryt és Amboise-t, valamint távolabbi „kalandozásaink” során az Unesco világörökségi listáján szereplő Mont-Saint-Michel kolostorát is.

Bízom benne, hogy az óráim során hasznosítani tudom a sok megismert ötletet, tippet és módszert; hogy a külföldi kollégákkal megmarad az a gyümölcsöző baráti és munkakapcsolat, amelyet nagy örömünkre kialakíthattunk (továbbra is levelezésben állunk, a tudásmegosztás és a tapasztalatcsere azóta is folytatódik), valamint remélem, hogy óráimat színesíti majd az a sok megélt élmény és emlék, amelyet szívesen osztok majd meg a diákjaimmal.

A Xántus János Két Tanítás Nyelvű Középiskola Erasmus+ honlapja itt érhető el: http://www.xantuski.hu/media/public/erasmus_ka_12

Kapcsolódó elemek

Új hozzászólás