Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

péntek, 01 szeptember 2017 13:18

Intenzív német nyelvi kurzus az Erasmusszal a regensburgi Horizonte nyelviskolánál

Írta: Dr.Hoksáriné Papp Judit
  • Helyszín: Horizonte-Regensburg-Németország

Az Erasmus+ KA1 pályázata révén jutottam el a nyelvi képzésre. A Schoool Edutacion Gateway oldalon megjelenített, ajánlott képzések segítettek a választásban. A tanártovábbképzés oldalon pedig több olyan disszeminációt is olvastam, mely felkeltette az érdeklődésemet Regensburg, és az ott működő Horizonte nyelviskola iránt. Így tölthettem el két hetet – 2017. július 30 – 2017. augusztus 12 –ig – ebben a csodálatos bajor kisvárosban. Izgalommal teli kíváncsisággal vártam az első órát, hiszen nyelvismeretem már kissé megkopott. 24 évvel ezelőtt szereztem középfokú nyelvvizsgát németből, de alig volt alkalmam használni a nyelvtudásomat. Az utóbbi két évben aktivizáltam utoljára, mikor részt vettem iskolánk német cserediák programjában. Akkor éreztem igazán a megújulás hiányát. De ez az alkalom is eljött! Az előzetes írásbeli, majd a helyszíni szóbeli szintfelmérő alapján B2-es szintű csoportba kerültem. 11 fős csoportban tanulhattam a délelőtti – 2 X 1,5 órás órák alatt, míg a délutáni 1,5 órában 4 fős csoportban voltam. Mivel mindkét csoport több nemzetiségű hallgatóból állt, így alkalmam volt más országok szokásaival, hagyományaival is megismerkedni. Az órákon a hangsúly a szókincs gyarapításán, a nyelvtani ismeretek pontosításán, a beszédértésen és az írásbeli szöveg megértésén volt. Az anyanyelvi tanárok rendkívül széles módszertani repertoárral gazdagították a nyelvelsajátítás lehetőségét, tették színesebbé az órákat. Az egyik nap az amerikai jövevényszavakkal foglalkoztunk. Azt a feladatot kaptuk, hogy 3 fős csoportokban menjünk ki az utcára, és kérdezzünk meg 3 járókelőt, hogy szerintünk hogyan mondjuk németül a szókártyán kapott jövevényszavakat. A mi szavaink a következők voltak: flirten, Meeting, Laptop. Minden csoport kapott az utcára lépés előtt egy udvariassági formulákat tartalmazó kártyát arra az esetre, ha valaki nem tudná, hogyan illik valakit megszólítani az utcán. Az órákon általában párokban, vagy kiscsoportokban dolgoztunk, kizárólag német nyelven kommunikáltunk. Mind a köznyelvi, mind az irodalmi nyelvet tanultuk. Napi szinten kaptunk egy-egy újságcikket feldolgozásra. Sőt, még házi feladatokat is! Pénteken a heti szókészletről kellett számot adni. Természetesen ezt nem szigorúan véve: pantomimmal kellett eljátszani, esetleg elmutogatni egy-egy mondatot, szólást, közmondást. Hallgattunk zenét, melyhez kaptunk egy lyukas szöveget. A zenehallgatás közben be kellett írni a hiányzó szavakat. Lehetett vállalni saját országunkról bemutató előadást. Örömmel hallgattam holland, olasz, cseh, svájci, spanyol csoporttársaim beszámolóit országaikról, szokásaikról. Én is tartottam Magyarországról, Budapestről, Szolnokról, és az intézményemről. ( A palesztin csoporttársamnak könnyek szöktek a szemébe a fotók láttán, mivel éppen akkor várta a már 1 éve nem látott édesanyját, aki Regensburgból mintegy vágyálom megtestesítéseként, néhány napra Budapestre utazott. ) Nagyon szép érzések, emlékek maradtak
bennem a képzés után. Hálás vagyok, hogy részt vehettem rajta. A napi 6 óra nyelvtanulás után, mely
bevallom igen megerőltető, egyben rendkívül hatékony volt, alkalmunk volt felfedezni a várost. Mivel
szállásunk a Horizontenál volt, így a városka szívében laktunk, néhány percre az óvárostól, melyet 2006-ban
a Világörökség részének nyilvánítottak. Könnyen bejárható, kellemes környezet, kedves emberekkel. A
nyelviskola által kínált szabadidős programokon is részt vettem. Hajóval utaztam a Dunán a Walhallához,
amely a német történelem nagyjainak emléket állító neoklasszicista emlékmű. Jártam Münchenben is, ahol
az idegenvezetőnk javaslatára egy eredeti bajor étteremben ebédeltünk, és természetesen megnéztem
Regensburgot idegenvezetéssel is. Az itt eltöltött két hét alatt nagyon sokat fejlődtem. Nem csak nyelvi
képességeim, de szociális kompetenciám, értékítéletem, az egymástól való tanulás képessége terén is. Mivel
a két hét során 12 Erasmusos hallgató volt a Horizontenál, így volt alkalmam kollégákkal is megismerkedni,
tapasztalatot cserélni. Jó szívvel tudom ajánlani a regensburgi nyelvi képzést mindazoknak, akik fejlődni,
tanulni szeretnének képzett, felkészült tanároktól, kellemes, hangulatos nyelvi környezetben, lendületes,
fiatalos társaságban.
Intézményem honlapjának elérhetősége:
http://kassaiszolnok.hu

Kapcsolódó elemek

Új hozzászólás