Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
2017. október 18., szerda 17:17

Kommunikálni – mint egy profi

2017. augusztus 21. és 25. között vettem részt St. Julianban a Professional Communication Skills nevezetű kurzuson.

Több éves, részben külföldön eltöltött pedagógusi pályafutásom után kezdtem el dolgozni a budapesti Orchidea Iskolában. Miután évekig csak angolul tanítottam és kommunikáltam, jelenleg viszont nem használom olyan intenzíven a nyelvtudásomat, mint korábban, ezért választottam kifejezetten egy olyan kurzust, ahol a már meglévő kompetenciáimat csiszolhatom, finomíthatom.

A tanfolyamon összesen négyen voltunk: egy-egy ciprusi, francia, osztrák hallgató és jómagam. Ketten közülük az üzleti angol nyelvet szerették volna jobban elsajátítani, de a kis létszám miatt összevonták a két csoportot. Ez számomra két dolgot jelentett: egyrészt kihívást, hiszen pedagógus lévén, nem az üzleti angolt beszélem, másrészt viszont rengeteg újat tanultam, amit akár a mindennapokban is hasznosíthatok.

Az egy hét nagyon intenzíven telt. Első nap felmérték, hogy milyen az angoltudásunk, és megkérdezték, hogy ki miben szeretne fejlődni. A trénerünk ezeket figyelembe véve állította össze a tananyagot.

A tanfolyamon megtanultuk, hogy melyek azok a formális kifejezések, amelyeket meetingek, prezentációk, tárgyalások során alkalmazhatunk. Minden alkalommal kettesével, illetve egyedül kellett ezekhez kapcsolódóan különböző feladatokat megoldani. A foglalkozások beszédcentrikusak voltak, ezért minden egyes témánál életszerű helyzeteket szimuláltunk: hol érvelnünk, hol vitatkoznunk, hol pedig egy meetinget levezetnünk kellett. Lehetőségünk volt a hivatalos e-mail, illetve levélírás formai követelményeivel is megismerkednünk. A számunkra eddig ismeretlen szavakat, kifejezéseket minden alkalommal megbeszéltük. Volt olyan foglalkozás, ahol multimédiás eszközök segítségével elemeztünk, vitattunk meg egy szituációt. Utolsó nap be kellett mutatnunk egy saját magunk által választott témakörből egy effektív prezentációt a tanult ismeretek alapján. A bemutatás után a csoporttársak és a tréner is külön értékelte azt.

Az Executive Training Institute Malta nemcsak a tréninget szervezte meg kiválóan, hanem lehetőséget biztosított számunkra, hogy az általuk szervezett programok révén jobban megismerjük a szigetország történelmét, szokásait, ételeit. A fakultatív programokra órák után, délután került sort. Az egy hét alatt így sikerült eljutnom Comino szigetére. Megcsodálhattam a régi főváros, Mdina nevezetességeit. Eljutottunk a jelenlegi fővárosba, Vallettába is. Lehetőségünk nyílt a híres halászfalu, Marsaxlokk felfedezésére is.

A Máltán eltöltött egy hét számomra nagyon hasznos volt. Fontos volt, hogy csak angolul kommunikáltam az ott eltöltött idő alatt az iskolában és iskolán kívül is. Nemcsak új ismereteket, angol kifejezéseket, szakszavakat tanultam meg, hanem megismertem egy számomra teljesen új, eddig ismeretlen ország kultúráját is. Ezenkívül olyan embereket ismertem meg, akik nem pedagógusként, hanem az élet más, különböző területein dolgoznak, így bepillantást nyertem az ő munkájukba, életükbe.

A tréneremmel azóta is tartom a kapcsolatot, szeretettel várnak vissza bármikor, akár egy másfajta tréning keretén belül is. Mivel évekig csak olyan iskolákban tanítottam, és jelenleg is ilyen iskolában dolgozom, ahol a tanári karban és a diákok között is nagyon sokféle náció megtalálható, ezért számomra a multikulturális környezet teljesen természetes és megszokott. Ez nem okozott nehézséget a kint eltöltött időszak alatt sem. Bízom benne, hogy az ezalatt a kurzuson elsajátított és megszerzett ismereteimet, tudásomat a mindennapi munkám során remekül fogom tudni hasznosítani. Legyen szó egy prezentáció bemutatásáról, egy meetingről vagy hivatalos írásbeli kommunikációról.

Kategória: Angol nyelvterület
2017. szeptember 02., szombat 12:33

2 hét Máltán: több, mint nyelvtanfolyam

Az Executive Training Institute (ETI) által szervezett  „Fluency & Language Development for Educational Staff” elnevezésű kurzuson vettem részt az Erasmus+ KA1 program keretében 2017. július 31-től augusztus 11-ig. A két hétig tartó továbbképzésen nemcsak angol nyelvi kommunikációs képességeimet fejlesztettem, hanem számos módszertani ötletet merítettem, amelyeket a saját tanítási metódusomban is alkalmazni tudok a jövőben. Ezen kívül a tanításhoz szükséges online felületeket és az IKT-s eszközök sokoldalú felhasználhatóságát is megismertem.

            Az iskola nagyon pontosan megszervezett, részletes kurzusleírást, programokat nyújtott számunkra. Felkészült és szakmailag elismert pedagógusokkal dolgoztunk együtt a tanfolyamon. A csoportunknak egy-egy olasz, lengyel, orosz, francia és három magyar pedagógus volt tagja, akikkel a két hetet folyamatosan együtt töltöttük.

            A szállásadóm egy máltai hölgy volt, aki tökéletesen beszélt angolul, így itt is lehetőségem nyílt a kommunikációs készségeim fejlesztésére. Nagyon kedves és segítőkész hölgyet ismertem meg a személyében.

            A nyelvi kurzus a kommunikációs készségeink fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, biztosítva a nyelvi fordulatok és kifejezések pontos és helyes használatát. A sokrétű tematikának köszönhetően szókincsem nagymértékben gyarapodott.

            A tanórák folyamán betekintést nyertem a különböző országokból érkező kollégák kulturális és társadalmi szokásaiba is, bemutatták hagyományaikat, sajátos nemzeti ünnepeiket, valamint oktatási rendszerüket és munkahelyüket.

            A kontaktórák az első héten mindig tartalmaztak fonetikai, hangsúly és hanglejtés gyakorlatokat, amelyek megalapozták a későbbi nyelvhasználatot. Motivációs feladattípusokban bőven volt részünk, hiszen minden kommunikációs gyakorlatot ez előzött meg. Szókincsünk gyarapítása érdekében szövegértési, hallott szövegértési feladattípusok követték egymást, amelyek előkészítették a párokban, csoportokban történő kommunikációs gyakorlatokat. Az önálló véleményalkotás, az érvelés – mindezek tudatában – gördülékenyebben és hatékonyabban működött.

            A tanárunk, Sigo Gatt folyamatosan figyelemmel kísérte a kommunikációs gyakorlatokat, és feljegyzéseivel, észrevételeivel felhívta a figyelmünket a nyelvhelyességre és a helyes szóhasználatra.

            Málta történelmi múltjáról, kulturális és helyi szokásokról nagyon sok információt kaptunk az órák során, így gazdagodtak e csodálatos szigetről megszerzett előzetes ismereteink, illetve segítséget nyújtottak a szabadidős programjaink kiválasztásában is.

            A második hétnek főként a korábban megismert nyelvtani szabályok kibővítése és az írásbeli szövegalkotás volt a célja. A kommunikációs és szövegértési gyakorlatokat egy magasabb nyelvi szintre emelte a tanfolyamvezetőnk.

            A kurzus a tanórákon kívül két szabadidős programot biztosított számunkra. Ennek keretein belül az első héten a fővárosba látogattunk, ahol egy audiovizuális program segítségével ismerkedtünk meg Málta történelmével, illetve Valletta nevezetességeit tekinthettük meg idegenvezető kíséretében.

            A következő héten a történelmi főváros, Mdina falai között sétálhattunk. Itt szintén egy túravezető volt segítségünkre, aki megismertetett minket a hely történelmével.

            A pályázat mindezeken túl időt és lehetőséget biztosított további önálló szabadidős programok, kirándulások megszervezésére, amelyek segítségével igazán hasznosan és tartalmasan tölthettük el az időt. Így az ismeretek gyarapításán túl, csodálatos helyeken jártam és felejthetetlen élményekkel lettem gazdagabb.

Kategória: Angol nyelvterület

Az Erasmus+ mobilitási projekt keretén belül egy angol nyelvtanfolyamon vettem részt Máltán. Két hetet töltöttem el az Executive Training Institute (ETI) képzési központjában, ami a szigetország egyik legnevesebb nyelviskolái közé tartozik.

A „Fluency and English Language Development for Teachers” című képzésük tíz tréningnapot foglalt magába, valamint ehhez tartozóan megannyi iskola utáni programot, amelyek mind nyelvi fejlődésünket hivatottak támogatni.

Hétfőtől péntekig, napi három órában vehettünk részt a kurzushoz tartozó órákon. Az intézményi felszereltség tökéletes segítséget adott a nyelvi fejlődésünkhöz. Innovatív technikák, kiscsoportos foglalkozások és professzionális tanárok biztosították az oktatás magas színvonalát.

A nyelvi órák középpontjába a kommunikáció került (kiemelt figyelmet szentelve a kiejtésnek), de nagy hangsúllyal jelentek meg az egyes alkalmakon a nyelvtani ismeretek és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése is. Csoportunk 6 fővel működött (francia, olasz, lengyel és orosz angoltanárok részvételével), amely forma a legmagasabb szintű egyéni fejlődést tette lehetővé számunkra.

Tanárunk, Sigo Gatt különös figyelmet fordított arra, hogy magabiztosan, bátran használjuk a nyelvet, anyanyelvi beszélők taktikáit és technikáit is megismertette velünk.

A kurzus tematikájának része volt a máltai kultúra megismerése is. Az elméleti ismeretátadások mellett angol nyelvű vezetett túrákon és ismeretterjesztő előadásokon is részt vettünk, meglátogattuk például az építkezési technikáiról is híres fővárost, Valettát és a várfallal körülvett óvárost, Mdinát. Dokumentumfilm megtekintésével tájékozódhattunk a sziget több ezer éves történelméről. A film választ adott arra a kérdésre is, hogyan lehetséges, hogy a máltai nyelv mellett az angol egyfajta anyanyelvként van jelen a helyiek életében.

A tanfolyam nemcsak nyelvi fejlesztés szempontjából volt rendkívül fontos, hanem rengeteg lehetőségünk adódott arra is, hogy különféle módszertani elemeket „leshessünk el” oktatónktól. Az IKT eszközök sokoldalú és könnyed használata a mindennapos gyakorlatban arra sarkall, hogy a jövőben én is aktívabban alkalmazzam a látott technikákat és programokat. Széleskörű alkalmazását láthattuk különféle Smartboard szoftvereknek, videóvágó eszközöknek, kvízkészítő alkalmazásoknak, de még a szinkronkészítés technikai hátterével is megismerkedhettünk. Ezek a tevékenységek számos új ötletet adtak a további munkámra vonatkozóan.

Mobilitásomat rendkívül sikeresnek tartom, úgy érzem mind idegen nyelvi, mind IKT kompetenciám nagy mértékben fejlődött a továbbképzés során. Úgy vélem, ezek a tapasztalatok a jövőben több területen is alkalmazható és támogató szaktudásként lesznek jelen a munkám során. A nyelvi fejlesztés megfelelő segítséget nyújtott abban, hogy a későbbiekben rugalmasan tudjak angol nyelven kommunikálni mind a szülőkkel, mind a gyerekekkel, továbbá lehetővé teszi az angol nyelvű disszeminációt, valamint a szakmai diskurzust nem magyar anyanyelvű kollégáimmal.

A sokszínű és különböző kultúrákból, valamint más-más intézményekből érkező pedagógusokkal való tanulási folyamat során tapasztalatot cserélhettünk a legkülönbözőbb témákban, együtt gondolkodhattunk, amely tevékenységek szintén egy magasabb nyelvi szint elérését segítették. A képzés tehát nemcsak személyes szakmai fejlődésemet segítette, hanem jó fundamentuma lehet jövőbeli szakmai kapcsolatoknak is. 

Kategória: Angol nyelvterület
2017. június 16., péntek 16:32

Empowering in ICT Skills - ETI Malta

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziumában tanítok japán nyelvet. Iskolánk „Módszertani és nyelvi megújulás a Hunfalvyban” című Erasmus+ KA1 projektje keretében Máltára utaztam módszertani továbbképzésre. Az ETI Malta által szervezett kurzus témája az IKT-készségek fejlesztése volt, és öt nap alatt olyan területeken szerezhettünk ismereteket, mint weblapkészítés, blogolás, videók szerkesztése, podcasting, valamint remek alkalmazásokat mutattak nekünk, amelyekkel kreatív, izgalmas, új feladatokat tudunk készíteni a diákok számára. Az utolsó órán be kellett mutatnunk a többieknek, mit alkottunk a hét során, és jó volt látni (ahogy erre egyébként az oktatónk is felhívta a figyelmünket), mennyit fejlődtünk. Ezek a területek korábban sem álltak távol tőlem, de nagyon jó volt most behatóbban megismerni őket, és mindenhez részletes magyarázatokat kaptunk, továbbá nem volt olyan felmerülő probléma vagy kérdés, amit ne tudtak volna orvosolni.

Két oktatónk is volt, Niki és Sandra. Mindketten nagyon lelkiismeretesen felkészültek az órákra, és ezen kívül is sokat segítettek, például az ügyintézésben, vagy akár Máltával és a látnivalókkal kapcsolatban. Emellett nagyon jó volt a humoruk, így az órák kellemes hangulatban teltek.

A csoportunk mindössze öt főből állt, ez lehetővé tette, hogy mindenkire elegendő idő jusson, és nagyon hatékonyan tudtunk együtt dolgozni. A többiek Svédországból, Olaszországból és Írországból jöttek. Volt, akivel nagyon jókat beszélgettünk, és érdekes volt, amiket otthonukról, illetve az ottani iskolákról meséltek.

Nagyon jó volt, hogy egyedüli magyarként csak angolul beszélhettem, ezáltal legalább volt alkalmam gyakorolni a nyelvet.

Az órák mellett várt ránk egy vezetett kirándulás Valettába is, ahol három óra alatt bejártuk a fővárost és megnézhettük a főbb nevezetességeket is.

Ezen kívül –nagyon jutányos áron- lehetőség volt még jelentkezni más, vezetett kirándulásokra is, így jutottam el például Mdinába, a régi fővárosba is. A kirándulások során megismerhettem másokat is, akik szintén az ETI-nél voltak módszertani- vagy nyelvtanfolyamon.

Az ETI alkalmazottai nagyon készségesen segítettek mindenben, a szállás is nagyon kényelmes volt, így minden adott volt, hogy a tanórák után kicsit lazítani is lehessen.

És hogy a megszerzett tudásommal mihez kezdek majd? Már nagyon várom, hogy egyiket-másikat kipróbáljam a tanóráimon, viszont egyelőre még a bőség zavarával küzdök, mert a tanfolyamnak köszönhetően szinte végtelen lehetőségeket ismertem meg.

Kategória: Angol nyelvterület