Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
2019 októberében a 'Methoden des E-Learning: Tablets, Apps und Web 2.0 című egy hetes kurzuson vettem részt Düsseldorfban. Az IIK munkatársainak figyelme a tervezéstől a kapcsolatfelvételen át a lebonyolításig, minden részletre kiterjedt . A kurzus két vezetője minden résztvevőre egyaránt figyelt, minden nap felkészülten, a tervezett tartalomhoz tartozó nyomtatott és elektronikus formában nyújtott tananyaggal érkezett, készségesen segített a tananyag feldolgozásában, kérdéseinket megválaszolta. Mindketten törekedtek a tanórai jó hangulat kialakítására, közvetlen viselkedésükkel hozzájárultak a jó tanár-diák viszony gyors kialakulásához. Alkalmazkodtak az egyének és a csoport munkatempójához is, gyorsan és kedvezően reagáltak a tanulói igényekre és problémákra, De a tananyagon túl terjedő egyéb információkat is szívesen nyújtottak (közlekedés, étkezési lehetőségek, szabadidős tevékenységek, stb.) A teremben smarttábla, minden résztvevő számára modern, internet-hozzáféréssel rendelkező asztali számítógép és tablet állt rendelkezésre, A hét közepén egy hajós kirándulást terveztek a Rajnán, ami sajnos a rossz idő miatt meghiúsult, de a tanfolyam egyik vezetője Andreas Westhofen azonnal talált egy alternatívát. Így rövid városnéző túra után a Medienhafenen található TV-toronyba látogattunk és kávé és „Käsekuchen” mellett felülnézetből szemlélhettük a várost, a Rajnát, majd rövid séta során megtekinthettük a Medienhafen különleges épületeit, Összefoglalva elmondható, hogy a tanfolyam öt hosszú, folyamatos figyelmet igénylő napja lehetőséget nyújtott a Web 2.0 világába való betekintésre a legújabb, legelterjedtebb és az oktatásban leghatékonyabb alkalmazások megismerésére és elsajátítására, szakszókincsünk nagymértékű fejlesztésére, valamint a német nyelv használatára. Ezért ezt a képzést minden németül beszélő kollégának szívesen ajánlom.
Kategória: Német nyelvterület

2018. szeptember 17-től 21-ig vettem részt Düsseldorfban az IIK által szervezett 32 órás módszertani továbbképzésen. A kurzus központi témája a kreatív németóra volt; a velem együtt 10 különböző európai országból érkezett tanárkolléga sok esetben új, de mindenképpen hasznos interaktív és játékos módszereket ismerhetett meg, illetve próbálhatott ki a hét folyamán. A workshop-jellegű órák mellett lehetőségünk nyílt arra is, hogy bepillanthassunk az IIK intézményében folyó német nyelvű kurzusok munkájába, és természetesen a szervezők egy kulturális programmal is készültek számunkra – a Heine múzeum látogatása után az íróóriás nyomait keresve ismerkedtünk meg szerda délután Düsseldorf óvárosi részével.

Az első napon – a kurzus szervezési kérdéseit megbeszélve és a bemutatkozás után – csoportokban készítettük el saját Németország-térképünket. A feladat nagyon érdekesnek és mókásnak bizonyult, hiszen kiderült mindenkiről, merre járt már Németországban, de az is, hogy mennyire sikerült földrajzi ismereteink előhívásával Németország különböző pontjait jelölnünk a posztereken. Délután a zenét mint a motiváció egyik igen hasznos forrását jártuk körül: a képzés egyik szervezője, Andreas Westhofen adott tippeket ahhoz, hogy hogyan, honnan és milyen német nyelvű mai zenéket érdemes bevinni a nyelvórára. Ezek után újra csoportfeladat következett, amikor is a kollégákkal egy német nyelvű zeneszámot didaktizáltunk különböző korosztályok számára, más-más nyelvi szinten.

A második napon délelőtt hospitáltunk az intézet különböző szintű nyelvi óráin, majd délután az előzetes tervek szerinti kreatívírás-workshop helyett (mely az előadó betegsége miatt maradt el) a munkaerőpiac németül tanuló csoportjairól hallgattunk meg egy előadást, akik a németet munkájuk során vagy valamilyen szakmai területen használják (pl. szociális, üzleti, informatikai stb. szféra). Az előadó a szakmai nyelv területén végzett újabb kutatásokról is beszélt, valamint arról az IIK által vezetett projektről, amely a tanulók felmérését is lehetővé teszi – megkönnyítve így a fejlesztési tervek kidolgozását.

A harmadik nap témája a szókincstanítás és a szóbeli kommunikáció gyakoroltatása volt, a délelőtti foglalkozáson játékos feladatokon keresztül kaptunk ízelítőt ezekből. A játékokat természetesen mi magunk is kipróbáltuk – jó diákok lévén. A délután az irodalom jegyében telt: közösen ellátogattunk a Heinrich Heine Múzeumba, majd Düsseldorf óvárosi részével ismerkedtünk meg, követve Heine egykori nyomait.

A csütörtöki napon a kooperatív csoportmunka előnyeit eleveníthettük fel újra több témán keresztül, azután pedig az óra kezdetét feldobó, az óra eleji esetleges feszültségeket oldó technikákkal, feladatokkal foglalkoztunk. Az utolsó nap délelőttjén a hallásértés effektív gyakoroltatásához, valamint az interaktív tábla didaktikai használatához kaptunk néhány tippet.

Nagyon jól éreztem magam az Erasmus+ projekt ideje alatt, valóban frissítően hat, amikor nyelvtanárként a célnyelvi országban tölthetünk hosszabb időt – megmerítkezve az adott nyelvben és kultúrában. Hasznos volt számomra látni, hogy a különböző országokban milyen helyet foglal el a német mint idegen nyelv, és örömmel töltött el, hogy a kollégák – már az igen régóta pályán lévők is – lelkesek, motiváltak, és rendszeresen járnak továbbképzésekre. A szakmai beszélgetéseknek, a bátorításnak kezdő nyelvtanárként külön is örültem, és remélem, hogy a módszertani repertoárom bővülése nem csupán a német, hanem a magyar mint idegen nyelvi óráim sikerességét is szolgálni fogja.

További információ a honlapunkon: https://oisbpxiii.wixsite.com/2018 

vagy a Facebookon: https://www.facebook.com/oisbp/

Kategória: Német nyelvterület

         2018 augusztusában két hetet töltöttem el a Ruhr-vidéken, Düsseldorfban. A továbbképzést az IIK Düsseldorf két munkatársa, Rüdiger Riechert és Andreas Westhofen szervezte számunkra. Az IIK (Institut für Internationale Kommunikation) nevéhez híven nagy hangsúlyt fektet a német nyelv magas szintű oktatására és a német nyelvtanárok szakmai továbbképzésére, segítésére. 9 különböző szinten tanulnak a világ legkülönfélébb országaiból érkező diákok, akik rendszerint vagy egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt kívánnak a megfelelő szintre eljutni, vagy már egyetemistaként akarják fejleszteni nyelvtudásukat. Természetesen a nyelvvizsga itt is a legnagyobb ösztönző erő.

           Utazásunkat Rüdiger és Andreas gondosan előkészítette. Hetekkel előtte megkaptuk az útleírásokat és tartottak egy webináriumot, ahol szinte mindenről szó esett, amely probémaként előfordulhat: utazás, közlekedés, bérletek, étkezés, stb. Így megérkezésünkkor már nem volt olyan idegen ez a nagyváros.

          Az első héten az E-Learning módszereivel ismerkedtünk meg. Saját számítógéppel és iPad-dal a weboldal-készítés rejtelmeibe nyertünk bevezetést, közben különféle, a tanítás során hasznos web 2.0-s alkalmazásba pillanthattunk bele és a workshopok idején ezeket gyakoroltuk és készítettünk saját feladatokat, teszteket, amelyeket utána egymáson próbáltunk ki. Sokat foglalkoztunk a Plickers, LearningApps, Socrative, Kahoot, Quizlet, Padlet és más alkalmazásokkal, melyek közül néhányat eddig is használtam, de most új információkkal gazdagodtam ezeket illetően is. Dolgoztunk QR kódokkal és a saját feladatainkat, tesztjeinket is átültettük QR kód alakjába, melyet könnyebb az okostelefon kamerájával leolvasni, mint a böngészőbe bepötyögni a linket. Ötleteket kaptunk a tabletek és okostelefonok  tanórai bevethetőségéhez is, és ezeknek előnyeit és hátrányait a technikai problémákkal együtt a saját, 18 fős csoportunkban meg is beszéltük. Részletes tájékoztatást kaptunk a fotók, videók készítőinek jogairól és a felhasználói jogok megjelentetéséről.

           A kurzus programjához tartozott a Medienhafen meglátogatása, ahol a modern építészet nemzetközi képviselőinek alkotásait csodáltuk meg profi idegenvezető segítségével, aki sok érdekességet mesélt az egyes épületek bemutatásakor. Este még felmentünk a Rheinturm 170 m magasan lévő kávézójába, hogy a nap lezárásaként fentről is megtekinthessük a kikötőt, a várost, és a naplementében fürdő Rajnát.

               A második héten módszertani továbbképzésen vettünk részt, ahol minden nyelvi kompetenciaterületnek külön alkalmat szenteltünk. Különböző szakterületek előadóival közösen dolgoztunk az egyes problémákon, feladatokon. Megismertük a kooperatív tanulás lehetőségeit eltérő nyelvi szintű csoportokban és konkrét feladatok segítségével ezt ki is próbáltuk.

              A hét folyamán lehetőséget kaptunk az intézet nyelvtanfolyamain való hospitálásra. Előzetes jelentkezés alapján osztottak be bennünket más-más tudásszintű csoportokba. Érdekes volt látni, hogy a különféle tanulásszervezési formák a 22 fős csoportban is jól működtek. Természetesen az óra sikeréhez a tanár munkáján és a diákok motiváltságán kívül hozzájárult, hogy minden tanterem fel van szerelve interaktív táblával, hangszóróval és klímaberendezéssel.

              A “Kreatív írás”-sal foglalkozó napunk szerves részeként meglátogattuk a város leghíresebb szülötte,  Heinrich Heine    tiszteletére berendezett múzeumot a Heine Intézetben, és Heine nyomában sétáltunk az óvárosban.

            A “Német popzene a nyelvtanításban” című délutánon többek között a szintén a városban zenélő Tote Hosen didaktizált számaival is dolgoztunk. Rengeteg tippet és linket kaptunk különféle zenei irányzatok német nyelvű előadóihoz és csoportmunkában mi is dolgoztunk ki didaktizálási javaslatokat néhány számhoz. A többieknek mikrotanításként mutattuk be ötleteinket.            (Tote Hosen: Tage wie diese /youtube video)

           A csoportunk mindkét héten jónak, együttműködőnek volt mondható. Az első héten a számítógép-hez való kötöttség miatt inkább egyéni munkát végeztünk és ismerkedni főként az ebédszünetben tudtunk, így inkább kisebb csoportokban beszélgettünk. Sokan csak egy hétre jöttek, így ők pénteken elbúcsúztak. Csak négyen maradtunk az első heti csoportból a második hétre, majd hétfőn csatlakoztak hozzánk tizennégyen. Mivel a második hetünk módszertani jellegű volt, ezért az első nap ismerkedési és kommunikációs feladatainak köszönhetően délutánra már jó kis közös beszélgetésekben volt részünk és nagyobb csapatban, együtt mentünk ebédelni is. Érdekes és tanulságos eszmecserék folytak a legkülönbözőbb nevelési és oktatási problémákról az egyes országokban, hiszen a csoport igen vegyes összetételű volt: lett, orosz, fehérorosz, belga, török, finn, vietnámi, olasz, bolgár, lengyel, spanyol és természetesen magyar kollégák jöttek össze 1-2 hétre.

          A szabadidős programok terén széles volt a választék. Rögtön az első nap jelentkeztünk “Stadtrally”-ra, ami egy kiscsopor-tos városmegismerő verseny volt, melyhez hasonlót német nyelvi táborban mi is szervezünk a gyerekeknek, de itt okostelefont kellett használni hozzá. A megfelelő app letöltése és a QR kód beolvasása után megkaptuk a nyelvi szintünknek megfelelő első feladatot, amiben történeti ismertetést, útbaigazítást és egy kérdést találtunk. A helyszínre érkezés és a kérdés megválaszolása után visszajelzést és pontokat kaptunk, majd a következő feladatot. Kifejezetten élveztük ezt a programot és a tanulásnak ez a formája a mi kurzusunkhoz is szervesen kapcsolódott. A végén jutalmul kapott jéghideg koktél volt a “hab a tortán”.

         Tanársegédünk szervezésében moziba is eljutottunk. Egy érdekes, különleges hangulatú art-moziban lebilincselő új német filmet egy “Liebesroadmovie”-t láttunk 303 címmel.

        Hétvégi programból sem volt hiány. Mindkét napra találtunk kirándulást. Szombaton a Németországban széles körben elterjedt Schönes-Wochenende-Ticket-tel utaztunk Aachenbe, ahol a csodás középkori várost és a városházát vezetéssel tekintettük meg. Természetesen felkerestük a híres aacheni dóm magyar kápolnáját és megtaláltuk a dóm melletti kis parkban Szent István kissé furcsa szobrát is. Sajnos a város kivételes hangulatát nem élvezhettük sokáig, mivel a koraesti vonatot el kellett érnünk.

         Vasárnap buszos kiránduláson vettünk részt. Amszterdamot először sétahajóval, angol és német nyelvű ismertetéssel jártuk be, kikötés után pedig gyalog bóklásztunk a “grachtok” (csatornák) partján és sétáltunk a városközpontban. Szerencsénkre még egy kis vizikoncertet is meghallgathattunk.

          Összefoglalva nagyon eredményesnek találom a Düsseldorfban töltött két hetet és azon leszek, hogy az ott tanultakat itthon is gyakorolva, minél többet fel tudjak használni a tanítási óráimon nem csak német nyelven, hanem matematika órákon is. Az IIK képzéseit csak ajánlani tudom mindenkinek, mivel felkészült, lelkiismeretes oktatóik mindent megtesznek a továbbképzés sikeréért.

 

A Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola Erasmus+ KA1 oldala a következő linken érhető el: www.alag.hu

Az iskola Erasmus+ KA1 oldala a Facebookon: https://www.facebook.com/groups/1008989369177321/

 

Kategória: Német nyelvterület

A kurzus címe: Lernumgebung Moodle für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache & Sprachkurs Deutsch Intensiv

Helyszín: Düsseldorf

Időtartam: 2018. július 30-augusztus 10.

Résztvevő: Horváth Zsolt

2018 nyarán, a nyári szünet csúcsán érkeztem Düsseldorfba az Institut für Internationale Kommunikation képzőintézmény nyári kurzusára. Az eredeti képzési téma, mely a pályázatban is szerepelt leginkább a Moodle keretrendszer megismerését, a WEB 2.0 megoldások lehetőségeit és a nyelvoktatásban használatos alkalmazások megismerését szolgálta. Időközben egy kisebb módosításra volt szükség, melyet a nemzeti iroda engedélyezett. A kurzus konkrét megszervezése során, 2018 tavaszán ugyanis kiderült, hogy a kéthetes kurzus már betelt, ezért a szervező felajánlott egy olyan megoldást, hogy az első hétbe a kurzus eredeti témáját belesűríti, a második héten pedig a nyelvszakosok számára hasznos nyelvtanári továbbképzést folytat, kiegészítve olyan modern informatikai megoldásokkal, melyekre manapság minden tanárnak szüksége van. (Online kvízek készítése, zene, videó használata a nyelvórákon, internetes feladattárak, online tesztek, tudásbázisok, stb.) Ebből is kiderült, hogy milyen nagy igény van a fenti tudás megszerzésére, német nyelvterületen is. Ráadásul a kínálati oldal korlátos, a Magyarországról ilyen témában képződni szándékozó, németül jól beszélő pedagógusok többsége is ezen a képzésen vesz részt.

A módosítás ellenére a kurzus tökéletesen teljesítette azokat az elvárásokat, amelyeket saját magam, mint egyéni képzési igényt a pályázatban megfogalmaztam, illetve jól illeszkedett a teljes projekt célkitűzéséhez. Egyrészt nagymértékben fejlesztette az informatikai tudásomat, ugyanakkor volt lehetőségem kötetlen beszélgetésekre, kommunikációra is a képzés második hetében. Mint tudjuk, az egyik legfontosabb cél a nyelvtanárok számára, hogy kiszakadjanak abból a mindennapi rutinszerű munkából, amit a némettanítás jelent.

A kurzus előkészülete már egy hónappal a kiutazás előtt megkezdődött, ugyanis a hozzáféréshez szükséges jelszavak, belépőkódok már megérkeztek hozzánk, és egy komoly nyelvi felmérő tesztet kellett írnunk. Ezen kissé meglepődtünk, de később kiderült, teljesen jogos volt ez a szervezők részéről. A résztvevők közt voltak ugyanis németek is, illetve 6 fővel képviselve volt az isztambuli Török-Német Egyetem oktatói gárdája, akik szintén közel anyanyelvi szinten beszéltek németül. A szervezők tehát biztosak akartak lenni, hogy nem lesz nyelvi akadálya a tematikában való haladásnak. További előkészület volt két héttel a kurzus előtt egy webinárium, ahol élőben folytattunk webkonferencia beszélgetést. Meg kell említenem, hogy a kurzus két főszervezője és oktatója, Rüdiger Riechert és Andreas Westhofen igen gondos előkészületeket tettek a képzés sikere érdekében.

Az első héten tehát megismerkedtünk a Moodle rendszer használatával, annak minden lehetőségével. Ez egy olyan integrált rendszer, amellyel az osztály egy digitális tanteremmé változtatható. Kvízeket, közvélemény-kutatásokat, teszteket lehet elvégeztetni diákjainkkal, visszajelzést is küldhetnek, statisztikát, kimutatásokat tudunk vele készíteni, illetve az eddigi hagyományos tananyagjaink java részét digitalizálni tudjuk. Ennek alapfeltétele, hogy az iskola rendelkezzen projektorral, számítógéppel, stabil internetkapcsolattal, illetve a diákok egy-egy táblagéppel. Ennek feltételi iskolánkban lassan adottak, tehát szeptembertől már megkezdhetjük a rendszer használatát, legalábbis kísérleti jelleggel.

A Moodle-hoz hasonló, sokoldalú alkalmazások megismerésével folytattuk a munkát a hét második felében. A learningapps.com, a quizlet.com, flicker.com alkalmazásokba kaptunk bepillantást. Az oktató először megmutatta a regisztráció menetét, majd bemutatta a legfontosabb képességeit a programnak, a végén pedig egyéni workshop keretében próbáltunk demó feladatokat létrehozni. Úgy gondolom, hogy ez csak arra volt elegendő, hogy meghozza nekünk a kedvet az alkalmazáshoz. Otthon további gyakorlásra lesz szükség ahhoz, hogy profi módon alkalmazzuk ezeket a lehetőségeket.

Összefoglalva a tapasztalatokat úgy vélem, hogy ezek az informatikai alkalmazások sok új lehetőséget adnak a pedagógusoknak, de csak akkor érdemes ezeket használni, ha a tanár maga is teljesen biztosan kezeli ezeket, különben csőddé változtathatja az órát.

A képzés második hetében némiképp átrendeződött a csoport, mert itt többnyire német szakos kollegák voltak a résztvevők. Hétfő reggel a rövid ismerkedési kör után játék, rávezető beszélgetések kezdődtek, majd spontán módon alakultak ki a beszélgetések. Természetesen itt is felmerült számos aktuális kérdés. Így pl. a bevándorlás, a külföldiek integrációja, a politikai különbségek Európa és a világ különböző részei közt, az egyes kultúrák jövője, a német nyelv helyzete, stb. Örvendetes, hogy miközben ma már az angol minden szinten az egyetlen világnyelv, messzi régiókban, mint pl. Törökország, Kína, Dél-Korea elkezdődött a német tanulása. A tanulók száma ugyan nem jelentős, de az újdonság az, hogy egyáltalán tanulják ezt a nyelvet. Nagyon örültünk mi nyelvszakosok ezeknek a spontán beszélgetésnek, mert azt éreztük, hogy jót tett nekünk, ráadásul a tanárunk nemcsak moderálta a beszélgetéseket, hanem nyelvileg javította, kiegészítette megnyilvánulásainkat. A második naptól aztán itt is előkerültek informatikai alkalmazások, amelyekkel színesebbé, érdekesebbé tehetjük nyelvóráinkat. (Ennek egyik legismertebb formája pl. a kahoot.it)

Minden nap elég hosszan tartottak a foglalkozások, 9.00-17.00 –ig voltunk az intézményben, amely igen fárasztó volt, de megérte a sok új tudás miatt. Mindkét hét szerdáján volt egy rövidebb nap, amikor csak délelőtt volt foglalkozás, délután pedig szervezett városlátogatás Düsseldorf belvárosába. Ehhez szakszerű idegenvezetést kaptunk, rengeteg érdekes információval.

Összefoglalva úgy ítélem meg, hogy ez a két hét igen tartalmas képzést nyújtott, komoly személyes fejlődéssel. Saját képzési igényeimnek és az intézmény céljainak tökéletesen megfelelt ez a kurzus, amennyiben a többi résztvevő is hasonló eredményről számol be, úgy joggal mondhatjuk, hogy az Erasmus+ projektünk eredményes volt. Szívesen ajánlom mások számára is az Institut für Internationale Kommunikation kurzusait, javaslom, hogy a jövendő projektet megtervezésénél építsenek erre a lehetőségre.

További pozitívum, hogy miközben egész Nyugat-Európában katasztrofális időjárás volt, 38°C –os hőséggel, szárazsággal, addig a mi termünkben kellemes hideg volt, és üdítőitalokkal frissítettük magunkat.

Budapest, 2018. augusztus 17.

Horváth Zsolt

Kategória: Német nyelvterület