Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

hétfő, 22 augusztus 2016 19:17

Országismeret és nyelvi felfrissítés Regensburgban

Írta:
  • Helyszín: Horizonte - Regensburg - Németország

2016. július 4-től 17-ig tölthettem el két hetet Regensburgban A Horizonte nyelviskola Erasmus+ -ra szakosodott szemináriumán. A nyelviskola már korábban is szervezett az Erasmuson nyertes tanároknak továbbképzést, ezért mára már profiknak mondhatók a tanártovábbképzésben. Disszeminációk útján találtam a képzési kínálatukra. A választás a jó vélemények mellett azért is erre az iskolára esett, mert Regensburg szimpatikus hely számomra. Egyrészt közel van hozzánk, másrészt Bajorország amúgy is közel áll hozzám, hiszen igazi délnémet mentalitás, kisvárosi nyugalom jellemezi Regensburgot. Meglepetés ért amikor megérkeztem a városba és akkor is, amikor megvolt az első találkozás az iskolában. Azt vártam ugyanis, hogy egy multikulturális közeg fogad majd, ahol az összes kontinensről lehet majd találkozni kollegákkal. Ennek ellenére kiderült, hogy az egyes kurzusokat túlnyomó részt európai, nagyrészt Közép-Kelet európai diákok látogatják. Kimenve a városba is többnyire európai turistákkal találkozhattunk. Ennek részben az a magyarázata, hogy a 180 ezres város hatalmas egyetemmel rendelkezik, melynek diákjai külön társadalmi csoportot alkotnak. A csoportunk összeállításánál sikerült figyelembe venni a nyelvtudásbeli szempontokat. Négyen voltunk Magyarországról, különböző iskolákból. Valamennyien Erasmus + ösztöndíjasok. További két kollega Csehországból, egy pedig Bulgáriából. A kollegák közt egyaránt voltak középiskolai, illetve általános iskolai tanárok is. Két fiatal hölgy volt még a csoportunk tagja, egy Csehországból, egy pedig Olaszországból. Tudásuk alapján a legfelső nyelvi szintbe illettek.

A kurzus tematikája nagyon logikusan, és az igényeinknek megfelelően volt felépítve. Délelőtt nyelvtan, kommunikáció témák voltak napirenden. 2X másfél órás keretben elemeztünk szövegeket, beszélgettünk aktuális témákról, és rengeteg új szót, kifejezést tanultunk. Tipikusan azt vettük, amelyre a nyelvszakosoknak szükségük van. Az egyes témákat, amelyekről beszélgettünk, szintén magunk jelöltük meg. Így természetesen terítékre került a migráció kérdése is és Németország nemzetközi szerepe, megítélése. A leggyakoribb munkaforma az volt, hogy spontán elkezdtünk beszélni valamilyen olvasnivaló alapján egy kérdésről, majd spontán vita alakult ki. Ekkor kerültek elő azok a tipikus kifejezések, mondatok, szófordulatok, melyeket csak itt, egy külföldi tanfolyamon szerezhet meg az ember. Néha meglepődve jöttünk rá, hogy bizony rengeteg dolog van, amit még nem tudunk a németből, pedig már évtizedek óta tanuljuk és tanítjuk ezt a nyelvet. A végén kissé fáradtak voltunk, hiszen a két hét alatt intenzív tanulásban volt részünk. Délutánonként pedig speciális óráink voltak, pl. fonetika, országismeret vagy „német termékek” témában. Az egyik alkalommal mozgás a nyelvtanításban címmel kaptunk képzést. Nagyon tetszett, hogy az előadó a saját tapasztalatait osztotta meg. Azt gondolom, hogy az ott látott szótanulási, gyakorlási módszereket mindenképp alkalmazni fogom az óráimon. Örömömre szolgál, hogy végre a német tanításában is szerephez jut a zene. Egy alkalommal ez volt a délutáni foglalkozás címe. A tanárnőnk bemutatta a Youtube-on azokat az ismertebb zenéket, melyekkel közelebb lehet hozni a nyelvtanítást a fiatalokhoz.

A tanórákon kívül természetesen volt módunk több más rendezvényen is részt venni. A legnagyobb élmény talán a BMW gyár látogatása volt, ahol lenyűgöző látványban volt részünk. Láthatólag nagyon érdekelte ez a csoport valamennyi tagját, annak ellenére, hogy túlnyomórészt hölgyekből állt. Úgy gondolom, itt nem pusztán autókról volt szó, hanem a mai Németország egyik legfontosabb ipari, gazdasági szimbólumáról. A többi napon a város nevezetességeinek bemutatására került sor, szakszerű vezetés mellett. Regensburg hosszú ideig volt a középkorban a Német-Római Császárság birodalmi központja. Ennek megfelelően egy tekintélyes középkori városmag fejlődött ki a Duna partján. A város közelében található a Walhalla csarnok, amely a német történelem nagyjainak emléket állító neoklasszicista emlékmű, amely a napóleoni háborúk után épült és görög oszlopsoraival monumentális építményként magasodik ki a tölgyerdők sűrűjéből. A helyszínválasztás talán nem véletlen, hiszen ez a hely a Duna legészakiabb pontja, innen délkelet felé fordulva közelít a Kárpát-medence felé. A két hetes program közepére esett egy hétvége is, melyre augsburgi kirándulást szervezett az iskola. Az utolsó nap pedig az iskola vezetője megvendégelt minket egy étteremben, ahol elmondhattuk tapasztalatainkat a képzésről, és közösen gondolkodtunk, hogy miket lehetne egy következő kurzusba bevenni. Kedves gesztusnak tartottuk ezt az igazgatótól. A fenti felsorolás nem teljes, de ezek alapján is elmondható, hogy értékes, tartalmas és hasznos időszak volt a regensburgi képzés, melyet szívesen ajánlok minden németesnek.

Végezetül néhány módszer, amit megosztásra érdemesnek tartok: A bemutatkozás úgy kezdődött, hogy az asztalon különböző életképek voltak láthatók. (emberek, mozdulatok, stb.) Ki kellett választanunk azt, amely ránk leginkább jellemző. Indokolni is kellett. A módszer tetszőlegesen variálható. Az előző órán megtanult új szavak, kifejezések gyakorlása párban történt úgy, hogy a tanárunk egy-egy cetlire felírta a szavakat és körül kellett írni, a másiknak pedig kitalálni. Egyszerű és nem teljesen új módszer, de ebben a formában még nem alkalmaztam. Főleg a kezdő nyelvtanulóknál lehet alkalmazni a következő módszert, szinte bármely korosztály számára. A cél, az alapvető szófordulatok, kulcsmondatok begyakorlása. Pl. a németben nehéz a névelők megtanítása, fixálása. Ezen a tánclépések segítenek úgy, hogy a tanár egy sor szót elmond névelővel. Der esetén előre, die névelőnél jobbra, das-nál balra lépnek a tanulók. Közben megy egy monoton háttérzene. Többszöri ismétlés után már csak névelő nélkül hallják a szavakat, és a megfelelő irányba kell lépniük.

 

Új hozzászólás