Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
Iskolám, a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium második alkalommal nyert az Erasmus+ KA1 tanári mobilitási pályázaton, így július közepétől kéthetes nyelvi és módszertani felfrissítő továbbképzésen vettem részt a világörökség részeként ismert Regensburgban. A Horizonte Sprachschule-ról nagyon pozitív visszajelzéseket olvastam. A nyelviskolában összeszokott szaktanári csapat vezetésével folyik az oktatás. A diákság több mint felét a visszatérő tanulók (60 országból!) alkotják, amire az iskola méltán büszke. Nap mint nap megtapasztaltuk a figyelmességet, segítőkészséget és kedvességet az ott dolgozók mindegyikétől. Elsődleges célként a nyelvtudásom felfrissítését, aktualizálását, az országismereti tudásanyag bővítését, módszertani ismeretek szerzését, a modern, kommunikációorientált tanítási módszerek elsajátítását tűztem ki. A képzés összesen 60 órás volt, egyenként 1,5-2 órás modulokra bontva, ezt egészítette ki a szinte minden napra meghirdetett változatos kulturális, szabadidős és közösségi programok és kirándulások sora. Az óráink reggel 9-től délután 15.30-ig tartottak C1-C2-es szinten , egy délelőtti kávé- és egy egyórás ebédszünettel megszakítva. Nyelvi fejlesztés zajlott és mindig ugyanaz a tanárnő vezette. Gudrun, a délelőtti órák vezetője baráti légkörű foglalkozásokkal járult hozzá szakmai gyarapodásunkhoz, bármit kérdezhettünk tőle, nem voltak tabutémák. Délután 13.30-tól 15.30-ig módszertani workshopok voltak mindennap egy-egy újabb oktatóval. A képzést optimálisnak találtam, a 7 fős létszám (3 cseh kolléga, négyen voltunk magyarországi tanárok) ideálisnak bizonyult, hogy a tevékenységek kommunikatívak legyenek, ugyanakkor egyéni igényekhez is igazodjanak. A foglalkozások családias, felszabadult légkörben zajlottak. Már az első órán pillanatok alatt oldott, derűs légkör alakult ki. Sokat tanultunk egymástól, és a további együttműködés, kapcsolattartás lehetőségét is kilátásba helyeztük. A délelőtti foglalkozásoknak az elsődleges célja az volt, hogy nyelvtudásunkat aktualizálja és gazdagítsa, de ez összekapcsolódott az aktuális társadalmi jelenségek megismerésével. Órákat beszélgettünk német nyelven a legkülönbözőbb témákról pl. a bajor oktatási rendszer, a menekültválság, a menekült gyerekek integrálása az iskolai rendszerben, az újraegyesített Németországban a ’régi’ és az ’új’ tartományok közötti különbségek, sztereotípiák Németországgal kapcsolatban, a fiatalok körében tapasztalható trendek, szólások és közmondások, rétegnyelvi szavak, homonímia, online anyagok a nyelvoktatásban stb. Ezeken az órákon főleg a szóbeli kommunikációt gyakoroltuk élvezetes feladatmegoldásokkal. „Osztályfőnökünk”, Gudrun nagyon türelmesen viszonyult a szavak kereséséhez, szorgalmasan javította a nyelvtani hibáinkat. Tanárunk a mai modern nyelvhasználat jellegzetességeit előtérbe helyezve, illetve egyéni igényeinket figyelembe véve válogatta össze a készségeink fejlesztéséhez felhasznált nyelvi alapanyagot. A hangsúly a szókincs gyarapításán, a nyelvtani ismeretek pontosításán, a beszédértésen és az írásbeli szöveg megértésén volt. Az általunk választott beszédtémákat különböző módszerekkel, változatos formában dolgoztuk fel, prezentációkat, élménybeszámolókat is tartottunk az első napi igényfelmérés alapján. A leggyakoribb munkaforma az volt, hogy spontán elkezdtünk beszélni valamilyen kérdésről, majd rögtönzött vita alakult ki. Ekkor kerültek elő azok a tipikus kifejezések, mondatok, szófordulatok, melyeket csak itt, egy külföldi tanfolyamon szerezhet meg az ember.  Egyik délután mozgásos nyelvi játékok kipróbálására volt lehetőségünk. Nagyon tetszett, hogy az oktató a saját tapasztalatait osztotta meg. A délutáni órák alatt megismerkedtünk a német iskolarendszer szerkezetével, a mai fiatal generáció nyelvhasználatának jellegzetes szókincsével, belekóstoltunk a kreatív írásba, hangképzési, intonációs órán vettünk részt és ötleteket kaptunk a zene és a nyelvtanítás összekapcsolására is. Megismerkedtünk a legnépszerűbb német termékekkel, specialitásokkal (kóstolót is kaptunk belőlük). A végén kissé fáradtak voltunk, hiszen a két hét alatt intenzív tanulásban volt részünk. Azt gondolom, hogy az itt látott szótanulási, gyakorlási módszereket mindenképp alkalmazni fogom az óráimon. A délutáni szemináriumok után következtek a fakultatív programok. Az iskola rendkívül gazdag szabadidős kínálatot nyújtott a kulturális élményszerzés jegyében. Részt lehetett venni városnézésen. Fantasztikus vezetéssel tekintettük meg a Kepler Múzeumot, a Thurn und Taxis kastélyt. Természetesen egyénileg is sok-sok élményt gyűjthettünk, ha kedvünk támadt egy sétára az óvárosban. Különleges meglepetés volt számomra a szabadtéri mozi, a Cinema Paradiso. Országismereti tudásunk sokat gyarapodott: ellátogathattunk az egyórányi vonatozásra fekvő Münchenbe, részt vehettünk dunai sétahajózáson, amelynek célpontja a német Walhalla volt, a német történelem nagyjainak emléket állító neoklasszicista emlékmű. Az utolsó pénteken a nyelviskola vezetője meghívta a csoportunkat búcsúebédre egy tradícionális bajor Biergartenbe, ahol kipróbálhattuk a jellegzetes bajor ízeket. Összességében a képzést, a nyelviskolát és persze a középkori műemlékekkel teli várost jó szívvel ajánlom minden németet tanító, módszertani felfrissülésre vágyó kollégának. A kurzus jól felépített, logikus tervezésen alapult és gazdagított minket bármikor előszedhető rengeteg anyaggal. Köszönöm szépen mindenkinek, aki kéthetes nyelvtanfolyamom megvalósulását segítette. Legszívesebben megismételném.  Nyitottságra, befogadásra való készségem erősödött az idegen nyelvi környezetben szerzett tapasztalattal. Rendkívüli lehetőséget kaptunk a nyelvtanulásra és a szakmai fejlődésre egyaránt. Rettentő hasznos tapasztalatokkal és új barátságokkal gazdagodva tértem haza. Biztos vagyok benne, hogy a Regensburgban töltött két hét nemcsak rám, de rajtam keresztül diákjaimra is pozitív hatással lesz.
Kategória: Német nyelvterület