Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
csütörtök, 06 augusztus 2020 22:44

Nyelvi és módszertani felfrissülés Regensburgban

Idén először volt alkalmam csatlakozni az Erasmus+ pedagógusoknak szánt pályázati programjához. Nyelvtanárként elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy időről időre alkalmam legyen a német nyelvet anyanyelvi környezetben megtapasztalni, szembesülni a nyelvi változásokkal, első kézből ízelítőt kapni az aktuális közéleti és kulturális eseményekről. 2019 júliusában minderre a programnak köszönhetően lehetőségem nyílt. Egy 18 német nyelvtanárból álló nemzetközi csapat tagjaként Regensburgban a Horizonte nyelviskolában két, tulajdonképpen kizárólag nyelvtanároknak szánt kurzuson vehettem rész. Az egyik, délelőttönként, kimondottan a nyelvtudás tökéletesítéséről szólt: Auffrischungskurs für Deutschlehrer, de ehhez kapcsolódóan csak a mi „Lehrergruppé”-nknak délutánonként is tanítás volt, ahol módszertani ötletekkel, újdonságokkal, országismereti információkkal gazdagodhattunk.
A csoport kelet-európai, cseh, lengyel és magyar kollégákból állt, Nyugat-Európát egy finn kolléganő képviselte. A magas fokú szakmaiságot és színvonalat az iskola több évtizedes múltja, precízsége, és tanárunk, Gudrun Münzenberg alapossága, embersége biztosította. Felejthetetlen és hasznos két hetet töltöttünk együtt, megismerve saját nyelvtudásunk esetleges hiányosságait, de egyben orvosolva is ezeket, sőt ízelítőt kaphattunk a különböző országokban folyó nyelvtanári munka nehézségeiről, örömeiről, hasonlóságairól és meglepő különbségeiről.

A délutáni órák után a szabadidő eltöltése sem okozott gondot. A nyelviskola maximális profizmussal állította össze a városnéző programokat, múzeumlátogatásokat, gyárlátogatásokat, környékbeli kirándulásokat. A Dunán hajózva jutottunk el az I. Lajos bajor király építtette Walhallához. A csodálatos panoráma, illetve a nyári melegben felkapaszkodni az épülethez, biztosan emlékezetes maradt mindenki számára. Jártunk a Kepler Múzeumban, ahol lelkes idegenvezetőnk rögtönzött fizikaóra keretében magyarázta el nekünk egy szemléltető ábra segítségével Kepler törvényeit, megnézhettük, hogyan működik egy igazi bajor sörfőzde, a vezetés végén némi kóstolóval győződve meg az ott készített nedű nagyszerűségéről. Számtalan élmény, új ismeret, melyeket itthon ülve, bármilyen szorgalmas legyen is az ember, lehetetlen megtapasztalni. Tanárnőnk figyelemmel követte a napi sajtót, szinte minden nap kaptunk egy-egy fénymásolt cikket a közéletet, a politikát vagy a kultúrát érintő témakörből. Ezeket házi feladatként olvastuk el, és másnap beszélgettünk róla az órán. Külön élmény volt, hogy a második hét végén zajlott Regensburgban egy Jazzfesztivál, ahol a koncertek mellett a helyi specialitásokat felvonultató sátrakban bárki kedvére kóstolgathatott mindent, ami ezek közül kedvére való. A szombati piacon is körülnéztem, megcsodálva a környékbeli kistermelők széles sajt- és sonkaválasztékát.
A módszertani órákon különösen szimpatikus volt, hogy nem az számított alaphelyzetnek, hogy okostábla, tabletek a diákoknál, projektor a tantermekben, hanem az, hogyan lehet kreatívan, mozgással, játékokkal a németórákon a diákokat a munkára, a nyelvtanulásra motiválni. Olyan módszereket láthattunk, ahol például tánclépésekre, ritmikus mozgással és beszéddel végeztünk gyakorlatot a bemutatkozásra, szintén tánclépésekkel gyakorolhattuk a főnevek névelőit, rajzos ábrával rögzíthettük a helyhatározók kifejezésére használatos elöljárószókat, kreatív írással gyakorolhattuk a legegyszerűbb igeragozástól a bonyolultabb nyelvtani konstrukciókat stb. Mi magunk is kipróbáltunk minden feladatot, ami különösen vidám perceket eredményezett. Én már az itteni, iskolai óráimon is kipróbáltam a tanult módszerek közül többet is, és állíthatom, hogy a diákjaim is élvezték a feladatokat.
Különösen örültem annak, hogy lehetőségünk adódott Regensburg egyik nagy múltú gimnáziumában, Gymnasium der Regensburger Domspatzen, hospitálni. Nemcsak egy németórára ülhettünk be, hanem egy kolléga végigvezetett bennünket az iskolán is. A látott óra számomra azért volt különösen érdekes,
mert magyartanárként tanítok hasonló témakört (Az érvelés), így ebből az aspektusból is figyeltem, sőt a jó gyakorlatok közül itt is találtam számomra hasznosíthatót.
Összefoglalva az elmondottakat, hihetetlenül gazdag és hasznos két hetet töltöttem Regensburgban, bármikor szívesen visszamennék. Amit kint tanultunk, az a tanítás során alkalmazható, megújulási lehetőséget jelentett számomra, és megvalósítható, valóban érdekes módszereket kaptunk útravalóul.

Kategória: Német nyelvterület
Iskolám, a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium második alkalommal nyert az Erasmus+ KA1 tanári mobilitási pályázaton, így július közepétől kéthetes nyelvi és módszertani felfrissítő továbbképzésen vettem részt a világörökség részeként ismert Regensburgban. A Horizonte Sprachschule-ról nagyon pozitív visszajelzéseket olvastam. A nyelviskolában összeszokott szaktanári csapat vezetésével folyik az oktatás. A diákság több mint felét a visszatérő tanulók (60 országból!) alkotják, amire az iskola méltán büszke. Nap mint nap megtapasztaltuk a figyelmességet, segítőkészséget és kedvességet az ott dolgozók mindegyikétől. Elsődleges célként a nyelvtudásom felfrissítését, aktualizálását, az országismereti tudásanyag bővítését, módszertani ismeretek szerzését, a modern, kommunikációorientált tanítási módszerek elsajátítását tűztem ki. A képzés összesen 60 órás volt, egyenként 1,5-2 órás modulokra bontva, ezt egészítette ki a szinte minden napra meghirdetett változatos kulturális, szabadidős és közösségi programok és kirándulások sora. Az óráink reggel 9-től délután 15.30-ig tartottak C1-C2-es szinten , egy délelőtti kávé- és egy egyórás ebédszünettel megszakítva. Nyelvi fejlesztés zajlott és mindig ugyanaz a tanárnő vezette. Gudrun, a délelőtti órák vezetője baráti légkörű foglalkozásokkal járult hozzá szakmai gyarapodásunkhoz, bármit kérdezhettünk tőle, nem voltak tabutémák. Délután 13.30-tól 15.30-ig módszertani workshopok voltak mindennap egy-egy újabb oktatóval. A képzést optimálisnak találtam, a 7 fős létszám (3 cseh kolléga, négyen voltunk magyarországi tanárok) ideálisnak bizonyult, hogy a tevékenységek kommunikatívak legyenek, ugyanakkor egyéni igényekhez is igazodjanak. A foglalkozások családias, felszabadult légkörben zajlottak. Már az első órán pillanatok alatt oldott, derűs légkör alakult ki. Sokat tanultunk egymástól, és a további együttműködés, kapcsolattartás lehetőségét is kilátásba helyeztük. A délelőtti foglalkozásoknak az elsődleges célja az volt, hogy nyelvtudásunkat aktualizálja és gazdagítsa, de ez összekapcsolódott az aktuális társadalmi jelenségek megismerésével. Órákat beszélgettünk német nyelven a legkülönbözőbb témákról pl. a bajor oktatási rendszer, a menekültválság, a menekült gyerekek integrálása az iskolai rendszerben, az újraegyesített Németországban a ’régi’ és az ’új’ tartományok közötti különbségek, sztereotípiák Németországgal kapcsolatban, a fiatalok körében tapasztalható trendek, szólások és közmondások, rétegnyelvi szavak, homonímia, online anyagok a nyelvoktatásban stb. Ezeken az órákon főleg a szóbeli kommunikációt gyakoroltuk élvezetes feladatmegoldásokkal. „Osztályfőnökünk”, Gudrun nagyon türelmesen viszonyult a szavak kereséséhez, szorgalmasan javította a nyelvtani hibáinkat. Tanárunk a mai modern nyelvhasználat jellegzetességeit előtérbe helyezve, illetve egyéni igényeinket figyelembe véve válogatta össze a készségeink fejlesztéséhez felhasznált nyelvi alapanyagot. A hangsúly a szókincs gyarapításán, a nyelvtani ismeretek pontosításán, a beszédértésen és az írásbeli szöveg megértésén volt. Az általunk választott beszédtémákat különböző módszerekkel, változatos formában dolgoztuk fel, prezentációkat, élménybeszámolókat is tartottunk az első napi igényfelmérés alapján. A leggyakoribb munkaforma az volt, hogy spontán elkezdtünk beszélni valamilyen kérdésről, majd rögtönzött vita alakult ki. Ekkor kerültek elő azok a tipikus kifejezések, mondatok, szófordulatok, melyeket csak itt, egy külföldi tanfolyamon szerezhet meg az ember.  Egyik délután mozgásos nyelvi játékok kipróbálására volt lehetőségünk. Nagyon tetszett, hogy az oktató a saját tapasztalatait osztotta meg. A délutáni órák alatt megismerkedtünk a német iskolarendszer szerkezetével, a mai fiatal generáció nyelvhasználatának jellegzetes szókincsével, belekóstoltunk a kreatív írásba, hangképzési, intonációs órán vettünk részt és ötleteket kaptunk a zene és a nyelvtanítás összekapcsolására is. Megismerkedtünk a legnépszerűbb német termékekkel, specialitásokkal (kóstolót is kaptunk belőlük). A végén kissé fáradtak voltunk, hiszen a két hét alatt intenzív tanulásban volt részünk. Azt gondolom, hogy az itt látott szótanulási, gyakorlási módszereket mindenképp alkalmazni fogom az óráimon. A délutáni szemináriumok után következtek a fakultatív programok. Az iskola rendkívül gazdag szabadidős kínálatot nyújtott a kulturális élményszerzés jegyében. Részt lehetett venni városnézésen. Fantasztikus vezetéssel tekintettük meg a Kepler Múzeumot, a Thurn und Taxis kastélyt. Természetesen egyénileg is sok-sok élményt gyűjthettünk, ha kedvünk támadt egy sétára az óvárosban. Különleges meglepetés volt számomra a szabadtéri mozi, a Cinema Paradiso. Országismereti tudásunk sokat gyarapodott: ellátogathattunk az egyórányi vonatozásra fekvő Münchenbe, részt vehettünk dunai sétahajózáson, amelynek célpontja a német Walhalla volt, a német történelem nagyjainak emléket állító neoklasszicista emlékmű. Az utolsó pénteken a nyelviskola vezetője meghívta a csoportunkat búcsúebédre egy tradícionális bajor Biergartenbe, ahol kipróbálhattuk a jellegzetes bajor ízeket. Összességében a képzést, a nyelviskolát és persze a középkori műemlékekkel teli várost jó szívvel ajánlom minden németet tanító, módszertani felfrissülésre vágyó kollégának. A kurzus jól felépített, logikus tervezésen alapult és gazdagított minket bármikor előszedhető rengeteg anyaggal. Köszönöm szépen mindenkinek, aki kéthetes nyelvtanfolyamom megvalósulását segítette. Legszívesebben megismételném.  Nyitottságra, befogadásra való készségem erősödött az idegen nyelvi környezetben szerzett tapasztalattal. Rendkívüli lehetőséget kaptunk a nyelvtanulásra és a szakmai fejlődésre egyaránt. Rettentő hasznos tapasztalatokkal és új barátságokkal gazdagodva tértem haza. Biztos vagyok benne, hogy a Regensburgban töltött két hét nemcsak rám, de rajtam keresztül diákjaimra is pozitív hatással lesz.
Kategória: Német nyelvterület
szerda, 29 augusztus 2018 21:19

Ablak a táguló világra

„Aki nem ismer idegen nyelveket, mit sem tud a magáéról.”
(J.W. Goethe)

 

 

Iskolánk, a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanárai nem először vesznek részt KA1 Erasmus+ programban. Én eddig nem jelentkeztem külföldi tanártovábbképzésre, de lelkes, már több utat megjárt kollégáim bíztattak, vágjak bele, s meglátom, a világ kitágul előttem. A kollektíva legtöbb tagja angol és olasz nyelvterületen meghirdetett kurzusokat választott magának. Általános iskolában és gimnáziumban négy-négy, egyetemen még másfél évet tanultam németül elsődleges idegennyelvként, így számomra nem volt kérdéses, hogy Németországban vagy Ausztriában keresek magamnak megfelelő tanfolyamot. Egykori német tanárom, mára már kedves kollégám nagyon lelkesen segített választani. Ő ajánlotta az általa már kipróbált regensburgi Horizonte Nyelviskolát, amelynek 50 órás nyelvi és módszertani tanfolyama segíthet nekem is az idegennyelvi, szociális és kulturális kompetenciák fejlesztésében. S ismerve történelem iránti szenvedélyemet tudta, ez a hely el fog varázsolni engem. S így is lett. Nem kellett csalódnom.

            Izgatottan készültem az útra, hogy minden időben el legyen intézve. Kicsit feszélyezett, hogy egyedül kell nekivágni, de magamnak is egy próbatétel volt, meg tudom csinálni. Majd eljött az a hétvége. Éjszakai járatot választva már vasárnap reggel megérkeztem Regensburgba, s azon nyomban nyakamba is vettem a várost. A hatalmas dóm már az első nap elkápráztatott gigantikus méreteivel. A gótikus katedrális által a mennyek nyíltak meg előttem. Zarándokhellyé vált számomra, ottlétem alatt sokszor visszajártam oda. Vasárnap lévén mindjárt szentmisével kezdtem az ott tartózkodásomat, ahol a mellettem lévő kedves bajor házaspár kezembe nyomott egy latin és német nyelvű ima- és énekeskönyvet. S ezzel a nyelvgyakorlás el is kezdődött.

A szállás szintén az óvárosban volt a Horizonte Nyelviskolával egybeépített kollégiumban. Takaros kis szoba egy forgalmas kis passzázsra kilátással, ahol a sörkertek zaja bepillantást adott a hangos bajor hétköznapok világába. Hétfőn aztán elkezdődött a tanítás. Hétfőtől péntekig két héten át délelőtt és délután egyaránt háromórás kurzusok szolgálták nyelvismeretünk felfrissítését. Nagyon jó tanárainak voltak, akik elég változatos módszerekkel érkeztek az órákra. Volt frontális munka, páros és csoportos tevékenység is egyaránt, s alkalom nyílt egyéni prezentációra is. A délelőtti órákon sok nyelvtani ismerettel gazdagodtunk, amelyet kellő módon gyakoroltunk is írásban és szóban egyaránt, s emellett szituációs, szerepjátékos feladatok révén is fejlesztettük kommunikációs képességeinket. A tematikus órák keretében Németország és azon belül is Bajorország történelmével, politikai rendszerével, az oktatási rendszerrel és a helyi szokásokkal, kulturális jegyekkel is megismerkedhettünk. Az iskola emellett hétköznap délutánonként és szombaton érdekes programokat szervezett nekünk, amelyek során megismerkedhettünk Regensburg történelmével, nevezetességeivel, az ezer éves kőhíddal, a helyi zsidó közösség évszázados kálváriájával, lerombolt zsinagógájának helyével, a városban többször vendégeskedő neves csillagász, Johannes Kepler munkásságával, halálának helyszínével. Megtekintettük a közel egyórányi hajóútra lévő Walhallát. Bevallom, mikor előzetesen még itthon rákerestem a névre, megijedtem, hogy valami újpogány szentély, melyet az erőtől duzzadó XIX. század végi német imperializmus kultuszhelyeként hoztak létre, de tévedtem. Az athéni akropolisz mintájára nemes eleganciával a humanista német szellem, a művészetek, irodalom, vallás és filozófia nagyjainak állít méltó emléket. Csodás élmény volt e panteont végignézni, s visszaidézni, kik is tették ilyen hatalmassá ezt a nemzetet Rotterdami Erasmustól kezdve, Düreren, Luther Mártonon, Kanton, Goethén, Schilleren át egészen a közelmúlt nagyjaiig. A hétvégén még nagyobb utazásokat szerveztek számunkra. Így jutottunk el szombaton a csodálatos Nürnbergbe, az ezernyi torony, kis híd és kanális városába, amelynek története igencsak gazdag szép és kevésbé szép epizódokban egyaránt. A csapat többi tagjával pedig mi magunk szerveztük meg vasárnapra a passaui látogatást. Csodálatos barokk város a kék Duna, a zöld Inn és a fekete Ilz folyók találkozásánál, egy egészen más stílusú dómmal a város szívében. Passau pedig történelem tanárként eleve célpont volt számomra, hiszen a niedernburgi apátságban nyugszik első királynénk, Gizella, akinek sírhelye ma is zarándokhely. Szent István és Gizella frigyre lépésével vette kezdetét az ezeréves magyar-bajor barátság.

Fontos megemlíteni, hogy nem csupán a német és azon belül bajor kultúrával ismerkedhettünk meg, ugyanis a csoportban egyetlen honfitársamat leszámítva mindenki más-más országból érkezett. Többnyire szintén a volt szocialista tömb országaiból, Csehországból, Lengyelországból és Bulgáriából, így megtudhattuk egymástól, bizony a régió többi országa is hasonló gondokkal küzd, mint mi magunk is.  Emellett azért a csoportban volt olasz kollegina is, no meg a szálláson még megismerkedhettem egy olasz sráccal, egy baszk egyetemistával és egy idősebb katalán férfivel, s bizony fantasztikus érzés volt a kurzus végén arra ráeszmélni, milyen könnyedén tudunk már magunkról, az életünkről, hazánkról, s a mi Európánkról beszélgetni mindenféle nyelvi korlát nélkül. Bizony, ezzel a nagyszerű élménnyel sikerült ablakot nyitni a táguló világra.

Köszönöm ezt a maradandó élményt, a sok segítséget a Tempus Közalapítvány munkatársának, Véghné Juhász Krisztinának, s tantestületünk koordinátorának, Rigóné Hargitai Csillának.

Rechtenwald Kristóf

Szeged, 2018. augusztus 28.

Kategória: Német nyelvterület