Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
vasárnap, 09 augusztus 2020 15:10

Technology in the Classroom

2019 nyarán vettem részt a BRITISH STUDY CENTRES 10 napos képzésén Oxfordban. A képzés gazdag eszköztárát nyújtja az oktatásban használható IKT-eszközöknek, ráadásul figyelembe vették a csoporttagok egyéni igényeit is. Ezeknek köszönhetően a tanultak nagyon jól kiegészítették, bővítették korábbi ismereteimet. A megismertek közül több eszköz is kiemelkedően hasznos lesz számomra a későbbiekben.

A GooseChase applikáció segítségével nagyon szórakoztató, játékos feladatokat rakhatunk össze tetszőleges témában, csoportmunkára motiválva a diákokat. Mi egy izgalmas városismereti vetélkedéshez használtuk. Az egyes feladatokat különböző helyszíneken kellett teljesítenünk.

Megismerkedtünk a videó vágás, szinkronizálás, valamint a Green Box technika alapjaival, valamint számos ötletet kaptunk a felhasználásuk módjára is. Mind segédanyagok készítésére, mind a diákokkal való közös munkára igen alkalmas szoftvereket használtunk.

A csoportban 11-en voltunk, 8 országból, zömében középiskolai tanárok. Az oktatónk a tananyag összeállításánál ezt maximálisan figyelembe vette. Sokszor dolgoztunk csoportmunkában, így rengeteg lehetőség adódott a tapasztalatcserére, és a nyelvgyakorlásra is. Mivel hasonló korosztállyal foglalkozunk, remélhetőleg a jövőben is tudunk majd együtt dolgozni.

Korábban még nem jártam Angliában, így hatalmas élmény volt számomra megismerni Oxfordot. Délutánonként, az iskola tanárainak vezetésével kulturális programokhoz csatlakozhattunk. Ez mind nyelvgyakorlásra, mind a város megismerésére  jó  lehetőség  volt. Gyönyörű helyeken jártunk, és sok izgalmas történetet ismertünk meg itt élt kutatókról, valamint a College-okról. Nagyon tetszett a továbbképzés, örülök, hogy részt vehettem rajta. Sok új ismeretet és tapasztalatot szereztem. Az iskolának, az előadónknak és a résztvevő kollégáknak köszönhetően tartalmas, inspiráló hét volt.

Köszönöm mindenkinek, akit érint, hogy részt vehettem ezen a mobilitáson!

 

https://www.facebook.com/NeuErasmus1144

https://neuerasmus.weebly.com

 

Kategória: Angol nyelvterület

2018. július 29. és augusztus 11 között élményekben és tapasztalatokban gazdag két hetet tölthettem el Dublinban, Írországban. Ennek során a Europass Teacher Academy szervezésében egy tanár-továbbképzési kurzuson vettem részt „How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your classroom” címmel.

A kurzus elsődleges célja az volt, hogy bevezesse a résztvevőket az oktatással kapcsolatos alkalmazások világába és megmutassa azok felhasználhatóságát a különböző tantárgyak oktatásában. Nagyon jó gyakorlati példákat láttunk arra, hogy a közösségi média igenis lehet tanítási eszköz és a tudást virtuálisan is ugyanolyan hatékonysággal át tudjuk adni.

Tanárunk, Lorenzo Gaspari hihetetlen lelkesedéssel mutatta meg számunkra az oktatási applikációk egy részét, amiről úgy gondolta, hogy a lehető legnagyobb hasznunkra lehet, egyúttal motiválva a diákokat és akár egy egész osztályt is bevonva a közös munkába. Minden egyes napon más és más alkalmazással ismerkedtünk meg, először elméletben, majd gyakorlatban, a saját technikai eszközeinket (tablet, laptop, mobil telefon) alkalmazva. Ilyen órák során ismerkedtünk meg pl. a Trello, Edmodo, Class Dojo, Plickers, Quizlet, Socrative, Kahoot! illetve a Padlet használatával és saját feladatok megalkotásával igyekeztünk az elméletben tanultakat a gyakorlatban is megmutatni.

A kurzus során végig azt tartottam szem előtt, hogy én hogyan tudom a tanultakat a hétköznapi munkámban felhasználni és kezdett körvonalazódni bennem, hogy mely felületeket fogom biztosan kipróbálni, amint hazatérek. Az egyik legnagyobb motiváló erőnek a diákok felé azt érzem, hogy használhatják a tanórák során az okos telefonjaikat vagy más technikai eszközöket, amelyek olyannyira a mindennapi életük része és ennek megvalósításához minden segítséget megkaptam e két hét során.

Az oktató igyekezett olyan weboldalakat is megmutatni számunkra, ahol virtuális tananyagot találunk a tantárgyainkhoz, és ezzel változatosabbá tudjuk tenni a gyakran monotonná váló tanóráinkat. Személy szerint azokat a weboldalak tetszettek a legjobban, amelyek segítségével a populáris kultúra termékeit fel lehet használni oktatási célra (filmek, videóklippek). A második hét végére az addig szerzett tudásunkat felhasználva megalkottuk a csoport saját weboldalát, amely egyben a kurzus végső produktuma is volt.

A dolgos hétköznapok után arra is jutott idő, hogy a csoporttal együtt felfedezzük Dublin látványosságait és megismerkedjünk az ír kultúrával, történelemmel és gasztronómiával. Dublin nagyon jó kiindulópontot jelent az ír vidék felfedezésére is, amire szintén lehetőségem volt a hétvége folyamán. Nagyon köszönöm ezt a páratlan élményt és a kivételes lehetőséget, amit ezzel az úttal teljes mértékben megkaptam.

Kategória: Angol nyelvterület

Szokatlan időjárás várt Angliában: csak a brightoni tengerpart felől érkező szél enyhítette némileg azt a hőséget, ami a két hetes ottlétem során mitsem változott, és amitől az egyébként oly csodásan zöldellő parkok és tájak elsárgulva szomorkodtak, ellenpontozva ezzel minden, a Brit szigetről kialakult álomképünket. A helyiek is kábultan várták az enyhülést, az akkor még számukra jó kilátásokkal kecsegtető foci VB tartotta életben őket, “it’s coming home”, hangzott úton-útfélen (mármint a foci a szülőhazájába), így a tanárképzésen részt vevő többi társammal együtt mi is osztoztunk lelkesedésükben és izgatottan követtük a sportesemény történéseit (és persze a thai gyerekek csodálatos kiszabadulását). Szerencsénkre a mi kurzusunk legnagyobb része az iskola alagsorának hűvösében folyt, ahol a számítógép terem bújt meg, így elöször öt, majd második héten négy csoporttársammal (a német Silviával, a spanyol Beaval és Pilarral, valamint a brazil Fernandoval) teljes mértékben a képzésre tudtunk összpontosítani.

A brightoni The English Language Centre, mely a Teaching with Technology kurzust szervezte, majd két évtizede foglalkozik tanártovábbképzéssel, ez a tapasztalat meglátszott a profizmuson, amivel a képzéseiket megvalósították. A mi trénerünk az iskola tanárképzésének vezetője Edward Russell volt, aki a digitális technológia által segített tanításról és tanulásról szerzett sokéves tapasztalatait, valamint az ezek fejlődésével és alkalmazásával kapcsolatos háttérismereteit osztott meg velünk. A képzés végig gyakorlati volt, az egyik legfontosabb feladatunk mindig az épp megismert eszköz “affordanciájának”, azaz felhasználhatóságának vizsgálata volt. Megbeszéléseink során többek között hangsúlyt kapott az adott eszköz értékelése a SAMR model alapján, azaz annak fényében, hogy vajon az helyettesítése (substitution), funkcionalitás beli változással történő kiterjesztése (augmentation) egy korábbi eszköznek, vagy netán olyan jelentősen módosított (modification) eszközhasználatra, avagy teljes átértelmezéssel (redefinition) történő feladatmegvalósításra ad lehetőséget, melyet hagyományos eszközökkel nem lehetne megvalósítani. A csoporttársak mellett a legtöbb pedagógus és nyelvtanár kolléga is úgy véli, hogy bár divatos dolog manapság a technika kínálta új lehetőségeket használni, mégis fontos, hogy ezen eszközök olyan pluszt hozzanak a tanításba, mely által természetesebbé és motiválóbbá válik a nyelvtanulás. Fontos ugyanakkor, hogy a tanárnak se jelentsen a használat jóval több készülést és plusz feladatot, valamint az adott tanítási környezetben álljon rendelkezésre a szükséges és biztonságosan használható technikai háttér. Ezzel a szemlélettel vizsgáltuk meg a trénerünk által elénk tárt lehetőségeket, melyek közül a legtöbbet jól használhatónak minősítettünk. A google drive-ot már csoporttársaim is használták korábban megosztott munkára, így itt rutinszerűen dolgoztunk együtt a közös fájlokban: az adott témához használható alkalmazásokat egymás közt felosztva próbáltuk ki, majd az egyéni vagy páros munka végeztével mutattuk be a csoport többi tagjának, a közös fájlba röviden írásban is rögzítve egy rövid ismertetőt. Ez nem csak a közös munkát, hanem az ismeretek azonnali rögzítését is eredményezte, ami a későbbi beszámoló készítése során nagyon hasznosnak bizonyult. A megosztott drive mappában kerültek rögzítésre nemcsak saját, hanem csoporttársaink munkái, bemutatói is, így ezeket a későbbiek során is bármikor elérjük.

Az eszközök kielemzésekor azt is vizsgáltuk, hogy melyek alkalmasak inkább a tanári munka megkönnyítésére: pl. prezentációk készítésére (Piktochart), képleírásokhoz (pl. Pobble 360) vagy gamifikált tesztelésre (pl. Kahoot!), illetve melyeket lehet inkább a diákok vagy hallgatók “kezébe” adni, pl. egyéni munka vagy a szintén tárgyalt blended learning típusú tanulás segédeszközeként, és melyek azok, melyet közös használattal, akár a tanár folyamatos felügyeletével vagy közreműködésével a diákok vagy akár egy egész tanulócsoport jól tud használni. Ez utóbbira jó példa a Quizlet, melyet a tanár kezdeményezhet és akár az osztályban történő közös játékra is használhat, de a diákok is részt vehetnek a szerkesztésben és természetesen gyakorolhatják vele az új (és régi) szavakat és kifejezéseket, jelenleg ötféle egyéni tanulási módszerrel és két játékmódban.

A már említett online prezentációs eszközt, a könnyen kezelhető, újszerű megjelenést biztosító Piktochart-ot már a képzés alatt is többször felhasználtuk a projektbemutatóink elkészítéséhez, visszaérkezve pedig kollégáimnak mutattam be, így közülük többen már az ezen készült iskolabemutatóval indulnak útra a későbbi mobilitásokra.

Hasznos színfoltja volt a képzésünknek a brightoni Apple Store-ba tett közös látogatás: itt - és Európa legtöbb városának üzleteiben - minden hét kedd délutánján várnak tanárokat egy egyórás foglalkozásra, melynek keretében kipróbálhatják, hogy milyen módokon lehet az iPadeket oktatási célokra használni. Kétségtelen, hogy a legtöbb iskolának egyelőre elérhetetlen álom, hogy ilyen készülékekkel lássanak el minden diákot vagy hallgatót, de néhány megismert funkciót más mobileszközökön és számítógépeken is lehet használni. Így gondolatébresztőként mindenképpen hasznos időt töltöttünk el, zenét szereztünk és narrációt készítettünk (zenei képzettség nem kell hozzá, hallás nem árt), képeket rajzoltunk, melyek nagy előnye, hogy egy szövegértési feladat vagy beszédgyakorlat során könnyen módosíthatóak a hallottak nyomán.

Számos remek alkalmazást ismertünk meg a képzés során, melyek közül talán a legérdekesebbet a második hét csütörtökén szerettem meg, amikor a tanárunk egyik cardiffi kollégájának nemzetközi csoportjával – ők szintén egy hasonló témájú képzésen vettek részt  - folytattunk skype megbeszélést. A technika ugyan nem mindig működött, de amikor jó minőségű vonalon keresztül megnéztük egymás bemutatóit a képzéseken tanultakról, megismertük a wiki jellegű Padlet alkalmazást. Ezen - faliújság szerűen - szövegeket, linkeket, képeket és videókat lehet bemutatni, így akár egy egész tanfolyam vagy projekt főképp online elérhető anyagait lehet kellemes és rendszerezett formában bemutatni.

Az iskola ebben az évben kezdte el a SPRE (Situation - Puzzle - Response - Evaluation) projekteknek, mint a kurzus egyik “termékének” az elkészítését szorgalmazni a tanártovábbképzésein részt vevők körében. Ezek célja, hogy minden résztvevő kolléga találjon gyakorlatában egy olyan égető problémát vagy felfedezendő területet, amire úgy érzi, hogy a képzés során megoldást talált és ezt a fenti struktúra alapján mutassa be csoporttársainak. Az utolsó, pénteki napon a többi tanárképző csoport tagjaival együtt – forgószínpadszerűen – mi is bemutattuk az általunk készített, – a képzés során megismert elméleti- és gyakorlati elemekkel készült – anyagunkat. Ekkor nemcsak további visszajelzésekkel gazdagodtunk, hanem betekinthettünk más csoportok munkájába is.”

A szakmai vonalat a környék megismerése egészítette ki: Brighton nevezetességei, a Royal Pavilion, a Lanes és a Pier felfedezése mellett jártunk a nagy csata közelében lévő, halászfaluként indult Hastingben, a csodálatos Seven Sisters nevű sziklaképződménynél. Portsmouth történelmi dokkjában megcsodáltuk Nelson Victoryját és VIII. Henrik Mary Rose nevű hajóját, amely fantasztikus (interaktív!) kiállítással várt majd 500 évvel azután hogy egy csata során elsüllyedt, valamint Londonba is felutaztunk egy hajókirándulásra és Tower látogatásra. A helyi látványosságok megismeréséhez nagy segítség volt 79 éves vendéglátónk, Betsy, akivel remek beszélgetéseket folytattunk, és aki korát meghazudtoló frissességgel és naprakész tájékozottsággal adott remek ötleteket a megtekintésre érdemes látnivalókról. És bár távozásunk után csak egy héttel hullott le az első esőcsepp a tengerparti városra, az Anglia-élményt a fantasztikus látnivalók, a helyiek páratlan humora és a cream tea mégis kerekké tették.

A Converzum Tudomány Nyelviskola Erasmus+ oldala honlapunkról érhető el.

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 04 október 2015 00:00

Technology in the ELT Classroom, Oxford

Angol tanároknak szóló technológia kurzuson vettem részt Oxfordban, a British Study Centres-ben, július vége-augusztus elején, két hét időtartamban. Mindössze hatan voltunk a csoportban, négyen Németországból, egy hölgy Spanyolországból és egy fő Magyarországról. Kurzusvezetőnk Paul, aki jó sok technológiai tapasztalattal, humorral és jókedvvel felruházott volt. Minden reggel, amikor megérkezett a terembe, humorral kapcsolódott be a társalgásba.

Az első két napon hangsúlyosan elméleti módszertanokat beszéltünk át, majd utána minden nap Ipaddel a kezünkben dolgoztunk. Megismertünk sok szoftvert, weboldalt, melyek az angol nyelvtanulást és tanítást segítik elő. Minden napra volt valami technológiai és csoport kreativitási próba, melyekkel mélyült az elsajátítás.

Tetszett az iskola szakmai igényessége és kommunikációja. Már a kurzus megkezdése előtt saját tanulás-menedzsment oldalon regisztráltak minket, ami további gazdag lehetőséget biztosított nyelvgyakorlásra, közösségi programokat hirdetett, stb. Ezen a felületen kellett még a kurzus megkezdése előtt otthonról megírnunk egy szintfelmérő tesztet, majd az egy-egy hétvégi értékelő kérdőíveket kellett kitöltenünk.

Az iskola minden nap délutánra közösségi programot hirdetett, amire fel lehetett iratkozni - pl. Pub Tour, de ez csak egy a sokkal érdekesebb kulturális és egyéb programok közül.

Természetesen jól megismerkedtünk az oxfordi sütikkel, kávézókkal, az emeletes buszokkal, a kerékpárkultúrával és a türelmes helyi közlekedéssel. Jómagam családnál szálltam meg, ahol leginkább ugyanilyen státuszban lévő francia kollégával tudtam a legjobbakat beszélgetni.

Ahogyan hirdeti magát a kurzus, főképpen angol nyelvtanároknak hasznos, akik nem riadnak vissza a technika használatától. Jó a kurzus azoknak is, akik nem nyelvszakosok, de saját órájukon szeretik alkalmazni a technológiát, és tényleg tudják az angolt az iskola által kért szinten - nem nyelvkurzus, de kiváló nyelvgyakorlási lehetőség.

Kategória: Angol nyelvterület