Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2018. január 13., szombat 14:43

Tanulás digitális eszközökkel

Szaktanárként és szülőként is gyakran kell szembesülnöm azzal, hogy a számomra olyan fontos hagyományos tanulóeszközök (könyvek, jegyzetek) helyét egyre inkább átveszik ezek digitális megfelelői, így nem haboztam, amikor lehetőségem adódott, hogy részt vegyek a „How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom”című kurzuson. Bár eddig is számos digitális tanítási segédeszköz állt a rendelkezésemre, úgy véltem, hogy a kurzus számos hasznos alkalmazással vagy oktatási programmal segíthet abban, hogy XXI. századi módszerekkel tanítsam a XXI. században született nebulókat.

Semmiféle előzetes információm nem volt a kurzusról, így nagy elvárásokkal indultam el. A szállásom Dublin belvárosában volt a folyóparton.A tanárunk Lorenzo, egy rendkívül energikus, széles látókörű igazi netpolgár volt, aki szinte végeláthatatlan mennyiségű alkalmazást, weboldalt, hasznos szoftvert osztott meg velünk a két hét alatt. A kurzus időtartama első ránézésre túl soknak tűnt, ugyanakkor ez tette lehetővé a saját tartalmak fejlesztését, illetve a kevéssé digitalizált résztvevők felzárkózását is.

Maga a kurzus felépítése logikus volt: először az internethasználat alapjaival, elvi problémáival, illetve az iskolai használat lehetséges megoldásaival foglalkoztunk, majd megtanultuk a biztonságos internethasználat alapjait úgy, ahogyan azt a diákokkal is megismertethetjük, az „Internetland” segítségével. Az alkalmazás ugyan főleg a gyerekekre koncentrál, de véleményem szerint az internethasználó felnőttek is sokat tanulhatnak belőle.

Ezután a közös munka alapjait fektettük le, több kooperációt lehetővé tevő honlap segítségével, és végül közös döntés alapján a legintuitívebbnek tartott Trello-t kezdtük el használni. A kurzus előkészítése ugyan két napig tartott, de így biztos alapon állt a többi ismeretanyag.

A Trello ráadásul arra is tökéletes, hogy a tanult alkalmazásokat egy helyen összegyűjtsük. A tanfolyam majdnem teljes anyagát a https://oisbpxiii.wixsite.com/erasmusplus/hasznos linken tettem közzé.

A tanfolyam alatt két, alapvetően különböző csapatot ismerhettem meg. Az első héten főleg egy fiatal tanárokból álló digitálisan naprakészebb, míg a második héten inkább a tanításban jártas résztvevőkkel találkozhattam. Ezt azért éreztem különösen szerencsésnek, mert mindkét nézőpont érdekes adalékokkal szolgált.

A tananyagfejlesztéshez képregénykészítő, gondolattérképes és rajzolós alkalmazások haasználatát sajátítottuk el, illetve a képernyőrögzítés és Youtube élő adás készítését saját csatorna indítását gyakoroltuk. A nehezebb munka után szemléletformáló előadásokat néztük levezetésnek, és élénk diszkusszióba bocsátkoztunk több mai probléma kapcsán.

A szakmai felkészültség elmélyítését (különös tekintettel a szakmai szókincsre) a TED és KHAN Academy előadások teszik lehetővé. Megismerkedtünk az utóbbi tanulást segítő programjaival is, amelyek nemcsak a tanulást,hanem az objektív számonkérést is megkönnyítik.

Nekem legjobban a Quizlet felület tetszett, ami tanulókártyák és feliratozott képek segítségével, illetve telefonos alkalmazással segíti a tanulást, és a tananyagból rendkívül egyszerűen lehet teszteket, kvízeket készíteni.Ezen előnyein túl, nagyon könnyű rá a saját anyag fejlesztése, pusztán egy tabulátorral elválasztott szövegfájl kell hozzá.

Egy másik applikáció, a SOCRATIVE dolgozat és kvízkészítő felület online vizsgáztatással könnyíti meg a tanárok munkáját. A telefonokon is futó alkalmazással a diákok papírnélküli értékelése mellett a különböző metaadatok gyűjtése is megtörténik. Ezek későbbi kiértékelése kiváló támpontot nyújthat a diákok értékelésében. Kiderül, hogy melyik kérdést nem tudták megválaszolni többen.

Mindent egybevetve számos új és hasznos lehetőségről szereztem tudomást és remek lehetőséget kaptam arra, hogy modern eszközökkel tegyem korszerűbbé a biológiatanítást.

Kategória: Angol nyelvterület
2017. november 15., szerda 22:13

Konfliktuskezelés Barcelonában

Amikor ki kellett választanunk azt a képzést, amelyiken részt szeretnénk venni, nem sokat kellett gondolkodnom, mert amint megláttam a „Conflict management, emotional intelligence and bullying prevention” címet, rögtön tudtam, hogy ez az amire szükségem van. Hogy miért? Mert úgy érzem, hogy a tanári pályán egyre inkább azok a képességek kerülnek előtérben, válnak szükségessé, amelyekkel ez a tanfolyam foglalkozott, hiszen  konfliktuskezeléssel, a csoportdinamikai folyamatok kontrollálásával   napi szinten kell foglalkoznunk osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt. Mindez gyakran nemcsak megnehezíti a szaktárgyi tudás átadását, de a közösség hangulatára is komoly hatással van.

Komoly elvárásokkal érkeztem a képzésre, és azt kell, hogy mondjam, nem kellett csalódnom, bár sajnos a csoportot vezető képző, a firenzei Susan Gaglianolebetegedett, így első nap nem tudta ő elindítani a tanfolyamot. Helyette  egyik helyi nyelviskola  spanyol angoltanára vezényelte le az eredetileg keddre meghirdetett bemutatkozó előadások meghallgatását és a képzés részletes bemutatását, a programok ismertetését.

A képzésen egyedüli magyarként vettem részt, emellett egy finn, két román és két görög tanár kolléga alkotta a csoportot. Érdekes és tanulságos volt megismerni az eltérő oktatási rendszereket, és meghallgatni a kollégák bemutatkozó előadásait. A második napra már felépült Susan, a képzőnk, aki fantasztikus lelkesedéssel látott neki közös munkának. Az elkövetkező napokban az előadások mellett többségben voltak azok a szerepjátékok, amelyek alapjai a mindennapi iskolai életünkből hozott, valós konfliktushelyzetek voltak és amelyekkel ki-ki otthon, a saját iskolájában küzdött. Egy egészen új megközelítésből volt képes láttatni az előadónk a konfliktusok és az érzelmi intelligencia szerepét ezekben a helyzetekben. Az egész kurzus vezető gondolata a pozitív pszichológia és az aktív hallgatás technikája volt, amelynek hatását a szerepjátékok során a saját bőrünkön (érzelmeinken) is érezhettük. Ezek mellett számos olyan hasznos gyakorlati ötlettel gazdagodhattunk, amelynek egy része biztosan átültethető a saját gyakorlatunkba is. A képzés utolsó előtti napján szinte teljes egészében az iskolai zaklatás problémáját jártuk körül, azok különböző formáival foglalkoztunk. Ezeken a foglalkozásokon is azon volt a hangsúly, hogy megértsük a zaklatást kiváltó okokat, illetve ráébresszük a zaklatókat, hogy amit csinálnak, az milyen következményekkel jár a közösségre és az egyes gyerekekre nézve. Mint minden egyes helyzetben a hét során, az előadó hangsúlyozta, hogy ezek a problémák az adott csoport, közösség problémái, és minden közösségnek megvan az ereje és képessége, hogy megoldja ezeket a problémákat, a tanár szerepe elsősorban a megoldás elősegítése.

Az egy hét nagyon gyorsan véget ért, és bár alaposan megismerkedhettünk egy nagyon jó módszerrel, azonban ahhoz túl rövid volt a rendelkezésre álló idő, hogy ez a megközelítés napi rutinná tudjon válni. Úgy gondolom, hogy a képzés önbizalmat és lendületet adott ahhoz, hogy azt az eddigi passzív tudást, amiről korábban hallottam, olvastam, felszínre hozza és bátrabban használjam ezeket a technikákat a jövőben, és elegendő muníciót jelentett ahhoz, hogy új úton induljak el a konfliktuskezelés terén.

Kategória: Angol nyelvterület

Konfliktuskezelés továbbképzés Firenzében

2017. szeptember 11- 16. között Firenzében konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia és iskolai zaklatás megelőzése témájú továbbképzésen vettem részt. Az Erasmus + program támogatásával juthattam el ide.

Az Europass Teacher Academy képzésére a School Education Gateway honlapján találtam rá. Ezt az oldalt mindenkinek ajánlom, aki még nem döntötte el, hová szeretne utazni továbbképzésre. A weboldalon az iskolákról őszinte résztvevői értékeléseit is olvashatunk. Ez sokat segít a választásban.

Tartalmas hét volt, a tematika illeszkedett a saját tanulási igényeinkhez, elvárásainkhoz, melyeket az iskola előzetesen e-mailben megkért a résztvevőktől.  Az oktató rugalmas, hiteles, gyakorlatias megközelítésű volt.

A kurzus kifejezetten sokat adott. Gyakorlati praktikákkal gazdagodtam, melyeket könnyen adaptálni tudtam. Sok ötletet kaptam arra vonatkozóan is, hogyan folytathatom az ismereteim gyarapítását, készségeim fejlesztését a konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia terén.

Heten voltunk a csoportban. Spanyol, észt, két bolgár, két lengyel pedagógussal, iskolapszichológussal vettem részt a képzésen.

Több hasznos kapcsolatot sikerült építenem, melyekből későbbi együttműködések születhetnek, hiszen több iskolával kölcsönösen érdeklődünk egymás jó gyakorlata iránt.

Ezeknek a kapcsolatoknak a kialakulásához elengedhetetlen volt a délutáni közös városnézés, múzeumlátogatás, gelato és espresso fogyasztás.

Óriási köszönet illeti Förster Anitát, a pályázat megírása során nyújtott segítségéért, és Véghné Juhász Krisztinát, a megvalósítás során felmerülő ügyes-bajos kérdéseink tisztázásáért, segítségéért.

Köszönöm iskolámnak a lehetőséget az utazásra, és az Erasmus + programnak a támogatást. Életre szóló élményt kaptam az Europass Teacher  Academy-nél.

Dolgozni fogok azon, hogy a megszerzett tudásom hozzájáruljon ahhoz, hogy  konfliktuskezelés készségének elsajátíttatásának, érzelmi intelligencia fejlesztésének gyakorlatát gazdagítsam, bővítsem iskolánkban, annak fontosságáról minél szélesebb körben beszéljek pedagógus társaimnak.

Kategória: Olasz nyelvterület

2016. július 18-án reggel 9 órakor jelentkeztem az Europass C.S.E. helyszínén. Első lépésként minden résztvevő kapott egy névre szóló dossziét, amelyben dokumentumok, tájékoztatók, ismertetők voltak, ami nagyon hasznos tájékozódási kiindulópont volt a továbbiakhoz. Regisztráció után 9 órától 12:40-ig tartottak a délelőtti kurzusok, a menete általában a követezőképpen történt. A kurzust vezető tanár egy adott témát vetett fel, amellyel kapcsolatban kérdéseket írt fel és ennek kapcsán egy viszonylag szabad beszélgetés alakult ki mindig a témából kiindulva, de sokszor több más kapcsolódó kérdést is érintve. A csoportban különféle nemzetiségű hallgatók voltak- angol, spanyol, holland, török stb- és természetesen a közös nyelv az olasz volt. A beszélgetések, véleménycserék közben előkerültek nyelvtani, nyelvhasználati, szókinccsel kapcsolatos témák is, amelyek igen hasznosak voltak.

Érdekes volt meghallgatni a különböző országokból érkezett résztvevők véleményét, elképzeléseit, terveit, céljait. Tájékoztatást kaptunk az Europass C.S.E. által nyújtott kulturális lehetőségekről- múzeumok, klasszikus zenei koncertek, kirándulások, városlátogatások. Ezekre a programokra fel lehetett iratkozni- így megtekinthettük az Uffizi képtárat, a Pitti palotát, az Accademiát . Utazás előtt kiváltottam a Nemzetközi Tanár Igazolványt, amit sajnálatos módon egyetlenegy múzeumban sem fogadtak el, tehát mindenütt a teljes áru belépőt kellett fizetni, amik bizony elég drágák voltak.

A július 18-29-ig tartó időszakban 5 alkalommal vettem részt délutáni foglalkozásokon, ami 2-fél 5-ig tartott alkalmanként. Az órákat Paolo Mugnai tanár tartotta, olasz irodalom a XX. században címmel. Ezek az órák szintén nagyon hasznosak voltak, főként mert irodalmat is tanítok. Kaptam elég sok anyagot, amit fel tudok majd használni az itthoni tanítási óráim során. Az irodalom mellett szó esett filmekről, művészetekről, ill. az olasz-magyar kulturális kapcsolatok bizonyos vonatkozásairól. Elég részletesen foglalkoztunk Carlo Collodi, Gianni Rodari, Roberto Benigni munkásságával.

A kint tartózkodás során a múzeumokon kívül részt vettem három kiránduláson, amelyek nagyon jól megszervezett és jól sikerült programok voltak. Július 29-én megkaptam az óralátogatást igazoló dokumentumot, oklevelet és az Europass mobilitás aláírt, lepecsételt példányát. Az iskolai tapasztalataim nagyon jók, mindenki, beleértve az adminisztrációt intézőket, tanárokat, vezetőket- nagyon kedves és segítőkész volt. Igyekeztek minden felmerülő kérdésben segítséget nyújtani és megkönnyíteni a dolgunkat. Érdeklődtek az itthoni iskolánk iránt és bíznak benne, hogy további jó kapcsolatokat ápolhatunk a jövőben is és, hogy diákjaink is el fognak látogatni hozzájuk tanulási célból. Az egész kint tartózkodás során állandó probléma volt a számla beszerzése, a kirándulásoknál, a belépőknél, utazásnál – vonat és buszjegyek – harcolni kellett, de a legtöbb helyen így sem voltak hajlandók külön számlát kiállítani, azzal indokolva, hogy a belépőjegyek, vonatjegyek stb. önmagukban is hivatalos számlának minősülnek.

Összegezve: az Erasmus+ tanári mobilitás Firenzében eltöltött időszaka nagyon hasznos volt, az ott szerzett tapasztalatokat a tanítás során fogom tudni hasznosítani, nyelvtudásom aktualizálása is fontos volt, nemzetközi kapcsolatokat tudtam kialakítani, sok embert megismertem, az ország kultúráját, művészetét is jobban tanulmányozhattam.

A Xántus János Két Tanítás Nyelvű Középiskola Erasmus+ honlapja itt érhető el: http://www.xantuski.hu/media/public/erasmus_ka_12

Kategória: Olasz nyelvterület