Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

hétfő, 14 október 2019 18:09

CLIL Oxfordban

Második alkalommal volt lehetőségem CLIL képzésen részt venni az Egyesült Királyságban. A British Study Centre képzését céloztam meg, mivel más kollégák visszajelzései alapján itt bőven van lehetőségem a fejlődésre.

A tanfolyam első három napjában kissé bizonytalanná váltam, mivel sem a képzés, sem a szállás a fogadó családnál nem felelt meg jogos elvárásaimnak. Egyedüli résztvevő voltam CLIL jelentkezőként, mások módszertani vagy felfrissítő képzésre jelentkeztek merőben eltérő szintű angol nyelvtudással. A negyedik napra, mire minden résztvevők igényét felderítették és összegezték, mindkét tanárunk briliáns módon megtalálta a közös metszéspontot mindannyiunk számára, és összeállítottak egy olyan programcsomagot, melynek ezek után minden percét élveztük és már ott a helyszínen kamatoztattuk. 5-en alkottunk egy módszertani, CLIL-el átszőtt (kifejezetten Science területre, mely nekem a leghasznosabb), Teacher Talking workshop csoportot, ahol a kurzusvezető által behozott egyszerű – olykor ismert – feladatot továbbgondoltuk, fejlesztettük, tantárgyakra specializáltuk és kipróbáltuk. Rendkívül felemelő volt megélni különböző kultúrák (angol, izraeli, bolgár, svéd, magyar) összehangolódását a munkaasztal felett, meglátni, hogy a problémák akár azonosak is lehetnek a Föld különböző pontjain lévő osztálytermekben. Olykor csatlakoztak hozzánk a Secondary CLIL és Módszertani képzés résztvevői (lengyel, olasz, bolgár, chilei), akikkel kiegészülve két héten át iskolán kívüli programokon is részt vettünk vagy magunk szerveztünk kulturális utakat (Tolkien tour). A két hét elteltével zárásként egy társasjáték-kávézóba mentünk el egy 3 órás játékra tanárainkkal együtt összesen 10-en.

A szállásproblémám abból fakadt, hogy Oxfordban igen nehéz egyáltalán szállásadó családot találni szabad kapacitással, lévén zsúfolttá válik a város tanulni vágyókkal. Egy indiai családhoz kerültem első ízben, ahol a család elszigetelődve, angol nyelvet alig használva élt. Így semmilyen fejlődési lehetőségem nem kínálkozott azon a helyen. Jelezve ezt a képző intézménynél, azonnal segítettek másik szálláshelyet találni, holott ez szinte lehetetlen volt. Végül már aznap este az új családnál alhattam, és az iskola minden különbözetet, transzfert anyagilag is rendezett. Példásan járt el ez esetben is az iskola.

Nagyon hálás vagyok ezért az útért sok-sok szempontból is:

  • szoros barátságok szövődtek az ott megismert csoporttársakkal,
  • testvérosztályunk lett Svédországban,
  • egyik tanárunk máig tartja velünk a szakmai kapcsolatot és visszajelzéseinkre referál
  • olyan problémás helyzeteket tanultam meg kezelni, melyek úgy véltem eddig meghaladták képességeimet
  • első ízben tarthatok angolul előadást az út kapcsán szerzett tapasztalatokról az Erasmus nap alkalmával iskolánkban szakmai hallgatóság előtt
  • és nem utolsó sorban Anita és Krisztina segítségéért.

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 06 október 2019 17:31

Secondary CLIL Edinburgh

Iskolánk sikeres Erasmus+ pályázata keretében egy kéthetes CLIL (tartalom alapú nyelvoktatás) továbbképzésen vettem részt Edinburghban, az Edinburgh School of English nyelviskola szervezésében.

Egy fiatal, segítőkész, barátságos és nagyon lelkes csapat fogadott bennünket. Tanáraink rendkívül elhivatottak és felkészültek voltak. A kurzust megelőzően felvették a kapcsolatot a csoport tagjaival, igényfelmérést végeztek és ennek megfelelően állították össze a képzés tematikáját. Rugalmasságuknak köszönhetően, a felmerült kérdések alapján a programunkat menet közben is módosították.

Mindkét tanárunk (Agnieszka és Will) személyes varázsa, lendületes óravezetése, motiváló képessége fergeteges hangulatot teremtett. A csoportunkat 4 nyelvtanár és 4 szaktanár alkotta. Hárman Spanyolországból, ketten Csehországból és hárman Magyarországból érkeztek.

A CLIL módszertanának rövid elméleti bevezetője után tanáraink arra törekedtek, hogy a különböző feladatok megoldása során olyan tanulási környezetet teremtsenek, ahol mi magunk is átélhetjük az elmélet gyakorlati alkalmazását. Számos módszertani ötletet kaptunk a különböző olvasott/hallott szakszövegek feldolgozására, beszéd- és tevékenységközpontú oktatásra. Sokféle játékot és tevekénységet próbáltunk ki, amelyek amellett, hogy nagyon szórakoztatóak, kiválóan alkalmasak szókincsfejlesztésre, kiejtés és nyelvtan észrevétlen gyakorlására, tanulására.  Néha nem volt teljes az egyetértés a csoporton belül a tartalmi kérdések és a nyelvi vonatkozások hangsúlyosságának megítélésében. Ilyenkor tanáraink, időnként irányított kérdéseket feltéve, a háttérből figyelték hogyan jutunk konszenzusra. Külön figyelmet fordítottunk arra is, hogy a tanítás-tanulási folyamatban mely hibákat szükséges javítanunk, melyeket nem és milyen módon célszerű ezt megtenni. Emellett hasznos óraszervezési tippeket is kaptunk. Jó gyakorlatokat bemutató videofilmeket néztünk meg és elemeztünk, összeállítottunk majd megvitattunk saját óraterveket.

Az óráink 9:00-13:30/14:00-ig tartottak. Az ebédszünetet követően az iskola különböző délutáni szabadidős programokat is szervezett. A kínálat nagyon széleskörű volt, mindenki találhatott az érdeklődésének megfelelőt.

A programok között szerepelt városnézés idegenvezetővel, kirándulás a közeli ’Artúr székére’, amely a Holyrood Park legmagasabb dombja és ahonnét csodálatos kilátás nyílik a városra; kastély- illetve múzeumlátogatások, paintballozás, golfozás, storytelling esték, hagyományos skót tánctanulás.

A mobilitásom során nemcsak tudással, élményekkel gazdagodtam, hanem új ismeretségekre, barátokra is szert tettem. A kurzus választásával pedig egy régi álmom is valóra válhatott: eljutottam a lenyűgöző természeti adottságokkal rendelkező Skóciába, közelebbről megismerkedhettem a skót hagyományokkal. A fesztiválszezon miatt utcai zenészek, festők, táncosok lepték el az utcákat felejthetetlen hangulatot varázsolva. Köszönöm a lehetőséget, és a Hungary Expert segítségét!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 06 október 2019 17:26

Primary CLIL - Edinburgh

2019 augusztusában az Edinburgh School of English "CLIL for Primary Teachers" című tanfolymán vettem részt.

A továbbképzés programja:

1. nap: A kurzus céljainak ismertetése, tanulási stílusok.
2. nap: „Mi a CLIL?”, Az elmélet és a gyakorlat közti rés áthidalása.
3. nap: Miből áll egy ESL óra, és hogyan használhatom fel saját óráimon. Mitől lesz sikeres egy beszédfejlesztő gyakorlat.
4. nap: Szókincs fejlesztése és gyakorlása. Szövegértési feladatok.
5. nap: Hasznos weboldalak ismertetése, ezek megosztása egymással. WEBQUEST
6. nap: Óratervek és órai anyagok fejlesztése.
7. nap: Felmerülő kérdések megbeszélése. Feladatok és értékelésük.
8. nap: ICQ/CCQ, A szavak kiejtésének és gyakorlásának megkönnyítése. Feladatok és értékelésük.
9. nap: Osztályszervezési feladatok a CLIL típusú órákon. Feladatok és értékelésük.
10.nap: Módszerek tanárok és diákok támogatására. Társak értékelése, források megosztása.


A kurzuson tanultakat nagyon hasznosnak találtam. Nem csak elméleti, de gyakorlati tudásunk is bővült. A tanórák jól szervezettek voltak és megadták a lehetőséget, hogy egymástól is értékes ötleteket tanuljunk. Az oktató támogató jelenléte lehetővé tette, hogy mindenki egyéni képességeinek és felkészültségének megfelelően érvényesüljön. Ezáltal mindenki sikeresnek érezhette magát a kurzus alatt.

Délutánonként maradt elég időnk, hogy megismerjük Edinburgh-t és annak nevezetességeit. Maga az iskola is szervezett szabadidős programokat. Egy ilyen alkalommal sikerült meglátogatnunk a Royal Yacht Britannia-t. Hétvégén egy csodálatos, egésznapos túra alatt bejártuk a Skót-felföldet, melynek során eljutottunk Loch Ness-ig is.

Új résztvevőként sokat jelentett számomra a Hungary Expert információs napja, köszönöm!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület

2019 július 15 és 26 között részt vettem a dublini Alpha College of English tíz napos ’Educating for the 21st Century: Re-imagining our Schools for our Children’s Future’ című tanártovábbképző kurzusán. 17 fős csoportunk spanyol, bolgár, lengyel és magyar résztvevőkből állt. A csoport legnagyobb része a képzési intézménytől öt percre található Beckett House modern diákszállón lakott, ami megkönnyítette a személyes és szakmai kapcsolatok bővítését, a délutáni találkozók és informális kulturális programok szervezését.

Az első képzési napon megismerkedtünk az iskolával és tanáraival, megkaptuk két hétre szóló órarendünket és létrehoztuk saját Google osztálytermünket, ahova mindannyian bejelentkeztünk. Tanáraink ide töltötték fel tananyagainkat, mi résztvevők itt osztottuk meg egymással elkészült kurzusmunkáinkat, fényképeinket, illetve ezen a felületen kommunikáltunk.

A kurzust három kiválóan felkészült oktató vezette. A tananyag sokoldalú feldolgozása mellett Liam Bradshaw kimeríthetetlen történelmi és kulturális ismeretei, nyugodt óravezetése, professzionális idegenvezetése, Katie Greig fiatalos lendülete és dinamizmusa, Rachel Dowling mindig ütős humora sokszínűvé varázsolták színvonalas tanóráinkat. Az órákon mindvégig lehetőségünk volt tapasztalataink, jó gyakorlataink megosztására, ismereteink elmélyítésére, így kurzustársaimtól is rengeteget tanultam.

A változatos tananyag feldolgozása során elmélettel indultunk, különböző tanítási modelleket és azok fejlődését vizsgáltuk (viselkedéslélektan, megértési készség, humanizmus, szociális együttműködési képesség). Megismerkedtünk az elméletek megalkotóival: Foucault, Piaget, Rogers, Skinner. Tanulmányoztuk a négy alap 21.sz-i készséget: kreativitás, kommunikáció, kollaboráció, kritikus gondolkodás. Különbséget tettünk reflektív tanár és tanuló, autonóm tanár és tanuló között, az autonómia különböző szintjeit vizsgáltuk a felmerülő problémákhoz tartozó megoldási javaslatokkal. Hangsúlyos szerepet kapott az iskolai kritikus gondolkodás elősegítése, a világpolgárság eszménye, multikulturalitás, interkulturalitás és ennek elősegítése az iskolában, fenntartható fejlődés (pl. iskolai kertek megművelése). Két gondolatébresztő filmet néztünk meg: The ’Finland Phenomenon’ and ’Schooling the World’. A tanításban jól használható IKT eszközökkel dolgoztunk (MindMeister, pictochart, quizizz, quizlet, flipgrid, storybird, thinglink, RubiStar.) A továbbiakban a projekt alapú tanulással, problémamegoldó tanulási formákkal, a KWL chart használatával (mit tudok, mit szeretnék tudni, mit tanultam), a CLIL kihívásaival foglalkoztunk. Témáink között szerepelt az okos, kritikus médiahasználat és a fake news kiszűrésének technikái. Kis csoportokban projekttervet készítettünk és beszámoltunk egymásnak, mit és hogyan fogunk hasznosítani a tanultakból otthoni munkánk során.

A kurzus szerves részét képezték a délutáni kulturális programok: városnézés, Nemzeti Múzeum (kelták, rómaiak, Szent Patrik), Airfield Estate, Botanikus kert, Chester Beatty Könyvtár, Trinity College, Pearse Lyons Whiskey lepárló üzem. Az iskola hétvégén egy napos kirándulást szervezett egyik tanárának vezetésével, uticélunk Trim Castle és Hills of Tara voltak.

Egyéni szervezésben a csoporttagokkal a következő helyeket kerestül fel: Cliffs of Moher, Howth, Bray, Sandycove (James Joyce museum), The Writers’ Museum, Dublin Castle, Malahide Castle, The Book of Kells. Közösen megtekintettünk egy ’Ireland-a Survivor’s Guide’ című Comedy Show előadást az International Bar-ban.

Köszönjük a Hungary Expert segítségét!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 06 október 2019 17:09

IKT Wimbledonban

2019 augusztusában egyhetes IKT tanfolyamon vettem részt a londoni Wimbledon School of English szervezésében, melynek címe: Teaching with Technology. Az iskola családias méretű, néhány tanároknak szóló továbbképzés mellett sok általános nyelvtanfolyamot kínál, délutánonként szabadidős programokat is szervez. Biztosított számunkra fényképes diákigazolványt, illetve egész nap használhattuk az iskola számítógéptermét, a Study Centre-t.

Hétfőn reggel regisztrációval indult a nap, majd megismerkedtem csoportommal. Két tanár, Duncan MacInnes és Felicitas van Vloten tartotta óráinkat, a csoportban öten voltunk, mind különböző országokból: osztrák, olasz, bolgár, izraeli és magyar tanárok. A kis létszám lehetőséget adott, hogy jobban megismerjük egymást, és a különféle tanítási környezeteket, ahonnan érkeztünk. Azonnal létrehoztunk egy WhatsApp csoportot, ahol azóta is tartjuk a kapcsolatot. A jövőben is tudunk itt hasznos ötleteket megosztani egymással.

A kurzuson kevés elmélet mellett elsősorban a gyakorlaton volt a hangsúly. Több alkalmazást, weboldalt kipróbáltunk, néhányat csak az előadások által ismertünk meg. A lehetséges informatikai megoldások száma szinte végtelen, a széles kínálatból ki-ki ki tudja választani saját tanítási környezetében a legjobban használhatókat.

Papír alapú segédanyagot alig kaptunk, viszont nagyon hasznos weboldalakat, applikációkat, programokat ismerhettünk meg. Az elektronikus forma miatt könnyen be tudok számolni róla kollégáimnak, hogy a tanultakat a tantestület többi tagja is hasznosítani tudja, illetve disszeminációs rendezvényeinken még szélesebb körben továbbadhatom a tapasztalatokat.

Számomra a tanfolyam leghasznosabb aspektusa az angol IKT szókincsem felfrissítése volt, mivel az informatika tantárgyat angolul is tanítom, ezért is vettem részt ezen a kurzuson.

Szabadidőmben lehetőségem volt londoni városnézésre is, ahol tovább gyakorolhattam az angol nyelvet.

Felejthetetlen élményt jelentett számomra a továbbképzés és az utazás is, az Erasmus+ program támogatása nélkül nem lett volna lehetőségem külföldi tanfolyamon való részvételre.

Köszönet a szervezésben nyújtott rengeteg segítségért Anitának és Krisztinának!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

Kategória: Angol nyelvterület

Ebben az évben 2018. július 15. és július 28. között az exeteri IPC (International Projects Centre) szervezésében megvalósuló ‘Drama Techniques for the English Language Classroom’ (Dráma technikai elemek az angol nyelvórán) kurzuson vettem részt. A városka és a kurzus választása sem véletlen, mivel a dráma technikák és az irodalmi szövegek használatának fortélyairól egy előző Erasmus+ kurzus keretein belül már alkalmam volt hallani. Módszertanilag nagyon hasznosnak találom különböző tanulási készségekkel rendelkező diákok tanításában. Saját óravezetésembe próbálom minél nagyobb százalékban beépíteni a megismert jó gyakorlatokat. A dél-angliai Exeter választása pedig a már régebben megismert Devonshire és a Dartmoor Nemzeti Park, valamint a tengerpart közelsége miatt volt vonzó. A kéthetes kurzus jó választásnak bizonyult. Az iskola egy patinás, piros ajtós épületben, a festői Ex-folyóra és annak partjára néző kis dombocska tetején állt. A tanfolyamon öt magyar, egy olasz és egy osztrák kolléga vettünk részt, de szigorúan betartottuk az ‘Only English Behind the Red Door’ felszólítást. A szállásom az iskola által fenntartott igazi angol sorház legfelső kis manzárdjában kapott helyet, és minden kívánalomnak megfelelt, amit a tipikus angol otthontól elvárunk. Tiszta, csendes, meleg és a két kolléga, akivel osztoztunk, nagyon kellemes társaságnak bizonyult. Egy kicsit sokat kellett gyalogolni az iskoláig, de legalább a sport sem hiányzott. A tanfolyam drámás része kitűnő volt, nagyon professzionális és felkészült, de leginkább motiválásban nagyon kiemelkedő tanárunk volt Meghan Searle személyében. A kurzus másik felét adó nyelvi és módszertani részét tanító mentorunk sajnos személyes okokból keveset volt velünk, de kárpótolt bennünket Meg mindenre kiterjedő pozitivizmusa és energiája. Megtanultunk énekelni, mozgással és szöveggel, zenével történetet mesélni, egymás ötleteit elfogadni, csapatban dolgozni és alkotni. Különböző drámai műfajokban, filmelőzetesben, reklámban, rövid és csattanós jelenetekben, Shakespeare-átiratokban jeleskedtünk és rengeteget játszottunk, nevettünk és néha meghatódtunk. Az IPC-House által rendezett kurzus másik nagyon fontos erőssége a Roger Watson idegenvezető-tanár vezetésével megvalósuló kirándulások. Vezetett séta keretén belül megismertük Exeter ‘piszkos’ múltját, a csatorna rendszeren keresztül zajló csempészettől kezdve a boszorkány üldözésekig, sétáltunk a római limes maradványain, és megtekintettük a csodálatos katedrálist, és akár egy múzeumban, szinte minden történelmi részletről hallottunk magyarázatot. Hosszabb kirándulásaink a Jurrassic part és dartmoori sziklák és pónik hazájába, valamint Arthur király várába vezettek. Roger anekdotikus idegenvezetése minden bizonnyal a két hét csúcspontjainak számított. Július végi időpont lévén, az időjárás is nyárias volt, az angolok hűvös fogadtatása és az esős időjárás nyomokban sem volt jelen a tanfolyam ideje alatt. Jó társaság, jó gyakorlatok és minőségi oktatás jellemezte az Exeterben és környékén töltött időt.

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 17 február 2019 15:45

Dublin – sokszínűség dióhéjban

Theory and Practice of Project Based Learning

2018. július 14-én indultam útnak, a szombati indulás oka elsősorban a repülőjegyek árának drasztikus különbsége szombat és vasárnap között. Így lehetőségem volt a kurzus megkezdése előtt bepillantani a dublini életbe – zsibongó belváros, csendesen szemerkélő eső, kiszáradt golfpálya (6 hét esőmentes időszak után), kishajóverseny egy kedves halászfalu kikötőjében, és természetesen a helyiek fanyar humora házigazdám személyében.  

Hétfő reggel megkezdődött az érdemi munka az Alpha College 5 emeletes, jó száz éves épületében. Apró képző termek, kifejezetten kedves, színészi tehetséggel is megáldott kurzusvezetők, és 21. századi technológia várt minket. A résztvevők között elsősorban közép-kelet-európai és latin nemzetek képviseltették magukat, 9 fős csoportunkban lengyel, bolgár, magyar, spanyol és olasz tanárok vettek részt.

A hét folyamán szép lassan rajzolódott ki a projekt alapú tanulás mikéntje. Meg kellett értenünk, mi a különbség projektezés és projekt alapú tanulás között, milyen hasznos segédeszközök állnak rendelkezésünkre, és milyen jó példákat ismerhetünk meg világszerte. Feladatunk volt egy saját projekt kidolgozása is az itt eltöltött 5 nap alatt, melynek produktuma egy, a projekt alapú tanulást bemutató weboldal lett, melyet megosztottunk egymással. A kidolgozás mikéntjében nagy szabadságot, ámde sok segítséget kaptunk a végtelenül türelmes oktatóktól.

Az iskola szűk, családias hangulatának megvolt a haszna – szünetekben más kurzusok hallgatóival is megismerkedtünk, kulturális programokon közösen vettünk részt. Számomra kiemelkedő volt a Chester Beatty könyvtárban tett látogatásunk, melyet nagy szakértelemmel vezetett egy szomszédos kurzus oktatója.

A hét lezárásaként az ír vidékkel is megismerkedhettünk, az ősi kelta földvárak (Newgrange), imresszív középkori építmények (Trim Castle) maradandó élményt jelentenek. 

Kategória: Angol nyelvterület

ERASMUS+ Key Action 1
Creativity in the classroom
Dunfermline, Skócia

(2018.08.25-09.02)    

 
            A 2018-as Erasmus+ pályázat keretein belül egy módszertani képzésen vehettem részt a nyár folyamán Skócia egy romantikus kis városában, a Fife megyében található Dunfermline-ben. A kurzus kimondottan általános iskolás, angol nyelvet tanító pedagógusok számára indult, ami eredetileg 2 hetes tematikát ölelt fel, én azonban csak az első felében vettem részt, ami a metodológiai egységekre fókuszált.      
             Hogyan lehet az idegen nyelv tanítását kreatív úton megközelíteni? Milyen módszerek alkalmazása teszi élvezetessé és egyben hasznossá az órákat? És legfőképpen, miféle feladattípusok teszik az angol nyelven működő kommunikációt élvezhetővé? Ezekre a kérdésekre kerestem a válaszokat kiutazásom előtt, remélve, hogy odakint megkapom majd a  kulcsfeleletet mindegyikre. Az út ugyan sem oda, sem vissza nem zajlott zökkenőmentesen, mégis életem legnagyobb kalandjaként éltem meg. Minden nehézség közepette eszembe jutott nagymamám riadt kérdése, mellyel útnak indított: ˝És mit fogsz tenni, ha eltévedsz, vagy ha valami bajod lesz?˝ Ekkor bevillant szilárd és magabiztos válaszom: ˝Amíg a nyelvem a helyén, nincs gond. ˝ És valóban. Szeretném ezt az érzetet felépíteni a diákokban is. A magyar iskolarendszerű nyelvoktatás még most is ˝nyelvtan-magoló˝ központú, így ennek köszönhetően  a diákok kommunikációs kompetenciája a leggyengébb. Egy jól működő oktatásban az elsajátított ismeretet annak alkalmazása követi. Így kérdezem én: Mégis mit ér az a megszerzett tudás - legyen az bármennyi- , amit nem hasznosítunk? 6 olasz társammal próbáltuk keresni a közös nevezőket saját társadalmunk idegen nyelvi oktatásában, azonban nem sikerült találnunk szinte egyet sem. Az ő módszertani megközelítésük sokkal jobban hasonlít az északi országokéhoz, így pl. a beszédkészség fejlesztése, kialakítása elsődleges szempont számukra.  Szerencsémre Jeremy, a tanárunk különös figyelmet fordított azokra az eljárásokra, feladatokra, amik előrébb vittek a kérdéseimben. Az IKT eszközök, tantárgyi koncentráció, művészetek bevonása folyton jelen volt minden foglalkozás során, és úgy érzem ezek azok, amik a mi óráinkból ilyen komplex módon hiányoznak.       
             A játékos módszertani feladatok mellett az első hét tematikájában szerepelt egy országismereti óra is egy skót hölgy( Rita Adam) vezetésével, aki, mint megtudtuk, a híres William Adam építész leszármazottja. Emellett volt lehetőségünk megismerkedni a skót kultúra minden apró szegmensével, köszönhetően Edinburgh-ban és Dunfermline-ben tett idegenvezetővel történő túráinknak.             
            Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen fiatalon egy ekkora élmény részese lehettem, hogy már első tanítási éveimben ilyen szakmai fejlődést segítő kurzuson vehettem részt. S habár a pedagógus énem hajtott a kurzus egésze alatt, a legnagyobb impulzus a belső személyemet érte. Egy ilyen utazás során az ember magára talál, vagy legalábbis egy kicsit közelebb kerül önmagához.. :) Külön köszönet John-nak és Hélene-nek a mindennapos fáradozásukért, a rendkívüli étkekért, a jó tanácsokért, a szarkasztikus viccekért, melyek feldobták a napjaimat és a gondoskodó figyelmükért. Ilyen melegszívű családot kívánok minden kiutazónak!

Kategória: Angol nyelvterület
csütörtök, 11 október 2018 12:19

Vissza oda, ahol minden elkezdődött…

Életem első külföldi útja Edinburghba vezetett 1995-ben, amit gimnáziumi iskolatársaim társaságában és egy valódi skót szellemkastélyban tölthettem Carburyben. Abban a tanévben kezdtem angol tanulmányaimat, és a skót főváros volt az első hely, ahol külföldön megszólaltam angolul. Azok a napok nemcsak lelki, személyiségbeli épülést, formálódást jelentettek akkori 15 éves magamnak, de a hely történelmi mélysége, a táj illata és szépsége örökre megpecsételte pályámat. Így nem volt kérdés számomra, hogy az első adandó alkalommal, milyen úticélt választok a szigetországba. Ennyi év után, felnőtt fejjel visszalátogatni egy hihetetlen lélegzetvétel volt. Motiváltabb nem is lehettem volna a tanulásra!

A kéthetes CLIL tanfolyamon kiscsoportban, ezáltal inkább személyre szabottan dolgoztunk, „ötleteltünk”, osztottuk meg egymás kultúrájának, tanítási gyakorlatának részleteit. Érdekes volt összevetni a keleti és nyugati kollégák körülményeit és hihetetlen kreativitását. Nagyon izgalmas része volt már meglévő tanórai ötleteinket átdolgozni, magasabb szintre emelni, átültetni más tantárgyakra. Célul tűztem ki a tankönyvek és különböző módszerek közös vizsgálatát, véleményezését, de hamar rá kellett jönnöm, mi jóval előnyösebb helyzetben vagyunk CLIL iskolák felszereltsége és fejlesztése tekintetében. Szívesen hallottam volna jó gyakorlatról, bevált tankönyvekről, tanmenetekről, de a csoportomban részt vevő cseh, spanyol és skót kollégák iskolái jóval le vannak maradva a mi gyakorlatunktól, ami számomra igazán megdöbbentő volt. Más nemzetiségű tanár kollégákkal is sikerült ismeretséget kötni a fogadó iskola és család révén, így még szélesebb körben nyerhettem betekintést a kéttannyelvű iskolák életébe.

Napi rutinként minden reggelt helyi specialitású nyelvi játékkal kezdtük, melyen az összes tanfolyam résztvevői jelen lehettek. Ezzel a kibővült társasággal töltöttem a délutánokat is többnyire szervezett kirándulásokkal tarkítva. Edinburgh egy olyan kulturális, történelmi és természet közeli hely, hogy mindenképp a két hetes tartózkodást ajánlom élő benyomások megszerzésére. Ehhez társul a helyi lakosság mérhetetlen kedvessége és vendégszeretete, mi több, ember-szeretete is.

Köszönöm A Hungary Expert segítségét a mobilitás megvalósításához.

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület
hétfő, 10 szeptember 2018 07:25

Egy hét Scarboroughban

Felejthetetlen és nagyon hasznos öt napot töltöttem az Erasmus+ ösztöndíj támogatásával 2018. augusztus 20-24. között Scarborough-ban, az Anglolang - Academy of English nyelviskola, Languange & Methodology for Teachers of English című kurzusán.

Az Anglolang nyelviskola épülete többféle kurzusnak adott helyet akkor is, mikor én ott voltam - a tantermek mindegyike smart táblával felszerelt volt és egyéni tanulásunkat egy teljes számítógép szoba is segítette.

Kurzusomra Európa több országából érkeztünk - 2 lengyel, 1 bolgár, 1 cseh, 1 olasz, 2 spanyol, 1 német, 2 szlovák és egyedül én Magyarországról. A tanfolyam idejében is mutatkozott különbség: 4-en egy hétre érkeztünk, a többiek a két hetes kurzust választották, amit az iskola nagy tapasztalattal és igen rugalmasan kezelt.

Az óráink reggel 9-től délután 4-ig tartottak, egy hosszabb ebédszünettel és két rövidebb kávészünettel. A délelőtti órákon a nyelvfejlesztés volt a központi feladat, melyen mindannyian együtt voltunk. Délutánra 3-felé szakadt a csoport, ki a szuper intenzív angolra ment, néhányan CLIL-re, öten maradtunk a Methodology-n.

Tanáraink az első pár percben felmérték a csoport igényét, hiszen széles skálán mozgott, ki melyik korosztályban tanít - volt felnőtteknek közgazdaságtant, gimnazistáknak és felsősöknek angol nyelvet illetve különféle tantárgyat tanító kolléga, egy igazgatónő, aki inkább nyelvtanítási tapasztalatszerzésen volt s jómagam az alsó tagozatról.

Délelőtti óráinkon a modern angol nyelv szókincsét fejlesztettük két nagyszerűen felkészült, vidám és energikus tanárnővel - Lindával és Michellel. Minden napra jutott különleges kihívás: először az új szavak keletkezésének módjait néztük át gyakorlati példákon keresztül. Aztán a boldogságról beszélgettünk kiscsoportban, majd egymásnak mutattuk be a társunkat, végül egy hosszú listát kaptunk ABC sorrendbe szedett kifejezésekkel - természetesen a boldogságról. Nem maradhatott ki a szókincs gyarapításból egy hosszú Phrasal Verb játék sem. A szövegből hiányzó szavak keresésére is megismertünk egy izgalmas, a saját óráinkon is felhasználható verziót, mely szinte minden korosztálynál alkalmazható.

Érdekes feladatként rövid videót néztünk Judi Dench-ről, mint „nemzeti kincsről”, majd saját országunk nemzeti kincsét kellett bemutatni egy pár perces kiselőadásban.

A munkaformák is változatosak voltak: páros, kiscsoportos, villám kiselőadás - mindkét tanárnő pergette az órákat, s mi nagyon igyekeztünk megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak. Természetesen a megtanult szókincset csak úgy tudjuk használni, ha be is épül, így igazi iskolások módjára kaptunk kisebb-nagyobb házi feladatokat is. A másnapi ráhangoló gyakorlatokban köszönt vissza az előző napi anyag, soha sem teszt, inkább páros vagy kiscsoportos munkában.

Délutáni óráinkon a motiváció több féle lehetőségéről, a szövegfeldolgozás „kétnyelvű” módjáról, a hallás utáni szövegértés játékos fejlesztésére láttunk izgalmas feladatokat.

Egyik délután a Smart tábla használatát ismertük meg és gyakoroltuk - bár mindannyian kezdők voltunk, megragadott minket a felhasználás sokszínűsége, a feladatok megszerkesztésének és bemutatásának sokféle lehetősége.

Tanórák után még volt időnk Scarborough szépségeit is megismerni - első nap az iskola szervezésében jártuk be a legszebb kilátást nyújtó helyeket, a hét többi napján egyénileg mentünk felfedezni a várost. Egyik este pedig belekóstoltunk egy amatőr színház - YMCA - nagyon színvonalas Grease produkciójába, másnap ír zenét hallgattunk egy pub-ban.

Az 5 napos tanfolyam idejére még egy teljes napos kirándulást is beszervezett az iskola, végtelenül humoros és felkészült idegenvezetővel, aki szinte minden településhez tudott egy anekdotát. Hol az arisztokráciáról, ha a Castle Howard-ot készültünk megnézni, hol a vásárok hangulatáról, mikor Helmsley-t értük el, vagy a legöregebb vasútállomás történetéről, mikor Pickeringhez közeledtünk. Ez a kedves, virágos állomásépület a működő gőzmozdonyával a Harry Potter sorozat első részében is feltűnik - itt kell nekifutásból áthaladni a 9 és ¾-ik vágánynál főhősünknek.

Mind a tanórákon, a szünetekben és a szabadidős programjainkon is rengeteg lehetőségünk volt gyakorolni a nyelvet, amit igyekeztünk ki is használni. Ebben nagy segítségünkre volt, hogy csak az angolt használtuk, senki sem beszélt az anyanyelvén az együtt töltött időben.

Az öt nap gyorsan elrepült, sok-sok új tapasztalattal gazdagodtunk, e-mail címeket cseréltünk s már indult is vissza a vonatom Leeds-be.

Nagyon hálás vagyok az életre szóló élményekért és tapasztalatokért - mely az Eramus+ pályázat ösztöndíjának támogatásával és az iskola pályázatíró csapatának remek munkájával valósult meg. Évek óta nagy segítségünk a pályázásban Anita és Krisztina, köszönjük szépen!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület
1. oldal / 3