Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
csütörtök, 06 augusztus 2020 22:58

2 hét Berlinben - nyelvi és CLIL képzésen

2019 nyarán az Erasmus + program keretén belül nyelvi és módszertani képzésen vehettem részt Németország fővárosában. A 2 hetes kurzus július 1-én kezdődött és július 12-én fejeződött be. A kurzus célja a nyelvi kompetenciák erősítése és a szakmódszertani eszközök bővítése. A két területet összehangolva országismerettel is bővült az órák tartalma. Délelőttönként a nyelvi képzés kis létszámú csoportokban zajlott, ahol az előzetesen felmért tudásunktól függően alakultak ki a különböző országokból érkező résztvevőkből. Az én csoportomban egy hétig együtt tanultam egy magyar kolléganővel és amennyiben a két hetet egyben tekintjük, akkor rajtam kívül még olaszokkal kerültem egy csoportba. A csoport szintjét a B1+ kategóriába sorolták be, ami azt a célt fogalmazta meg, hogy a B2-es szintet gyakoroljuk. Az órák végig jó hangulatban teltek és az oktatónk is kiválóan felkészült volt. Rengeteg segédanyaggal és infokommunikációs eszközzel tanultuk a szükséges nyelvtant. Érezhető volt a törekvés, hogy Németország kultúráján és az aktuális társadalmi kérdéseken keresztül sajátítsuk el az újabb ismereteket. Musicalek, könnyűzene, EU, földrajzi és történelmi ismeretek, NDK. Az előbb felsorolt témák mind a közbeszéd tárgyát képezik és számomra lenyűgöző módon meséltek ezekről. Tanárunk korábban Chilében önkénteskedett így remek összehasonlító történeteket tudott mesélni. Vidámságunkat fokozta, hogy a velem egy csoportban levő olaszok is érdeklődőek voltak és szerettek véleményt nyilvánítani. Délutánonként került sor egy-egy 45 perces szakmódszertani órára. Itt elsősorban olyan új módszereket ismerhettünk meg, melyek kis csoportokban alkalmazhatók és színesítik az órákat. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek a diákok egyéni képességeire és a világ jobb megértését segítő alkalmakra. Szabadidőnket szervezetten és egyénileg is eltölthettük. Meglátogattuk a szombati napon Potsdamot és a többi délután is tettünk közös kirándulásokat a közelben található nevezetességekhez illetve kiállításokra. Az oktatási helyszín Berlin belvárosában található így tömegközlekedéssel nagyon rövid idő alatt szinte minden fontosabb épület elérhető volt. Egyénileg tett kirándulásim közé tartozott a Brandenburgi kapu megtekintése és a Checkpoint Charlie tüzetes körbejárása. Berlin dinamikus fejlődése mindenhol tetten érhető, amit az ide látogatók döbbenetesen nagy száma is bizonyít. Összességében a két hét remek alkalom volt arra, hogy megismerjek egy más szemléletet, új ismerettségeket kössek és nyelvi tudásomat bővítsem egyben megerősítsem.

Kategória: Német nyelvterület

2020. január 27. és február 1. között „Hullámok hátán - az iskolai motiváció továbbfejlesztése a Hamvas Béla Gimnáziumban” című Erasmus+ pályázat keretében az Europass „Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies” című, angol nyelvű berlini képzésén vettem részt.

Az egy hetes kurzust egy nagyon lelkes, jól felkészült Berlinben élő olasz tanárnő vezette. Igazán inspiráló volt számomra, hogy a nemzetközi csapatban fiatal, motivált, kreatív kollégákkal dolgozhattam együtt, akik szívesen osztották meg tapasztalataikat.

A csoporttársaim Belgiumból, Olaszországból, Portugáliából, Spanyolországból érkeztek. Így a különböző európai oktatási rendszerekről, iskolatípusokról is sokat megtudtunk. Nagyon lelkes, szakmai, pedagógiai igényesség jellemző rájuk.

A több mint 30 éves tanári tapasztalatom ellenére engem még nyitottabbá tettek az új ismeretek befogadására.
Következetesen összeállított képzési tematika szerint haladtunk, a kurzus jól szervezett volt.

A hét elején az iskolai motivációt növelő innovatív osztálykezelési módszerekkel, és oktatási eljárásokkal ismerkedtünk meg. Érdekes módszertani kérdésekről beszélgettünk. Használtuk az innovatív online oktatást segítő alkalmazásokat (pl. Kahoot, Quizzlet, Edpuzzle, Padlet applikációit). Szívesen dolgoztunk páros és csoportmunkában. Nagyon jó hangulatú foglalkozásokon vettünk részt.

A tanfolyam végén egy, a jövőben megvalósítandó projektterv elkésztése volt a feladatunk.  Mi az olasz csoporttársammal páros munkában a CLIL módszereket is alkalmazva egy fenntarhatósági projekt tervét készítettük el, melyet szeretnénk a saját iskolájában is alkalmazni.

Azt gondolom, hogy a továbbképzés programja teljes mértékben elérte célját. Mindenkinek ajánlani tudom ezt a kurzust. Számomra a leglátványosabb eredményt digitáis módszertani és idegen nyelvi kommunikációs kompetenciáim fejlődése jelentette.

Az Erasmus+ keretében nemcsak egy tartalmas szakmai programon vehettem részt, hanem megismerkedhettem Berlin nevezetességeivel is.

Bár nagyon esős időjárás volt, ráadásul január végén még igen rövidek a nappalok, ennek ellenére a szabadidőmben minden napra akadt látnivaló. Nagy felfedezés volt számomra, mert nem jártam még Berlinben. Többek között ellátogattam a Pergamon Múzeumba és a Deutscher Dom tetejéről megcsodáltam az esti fényekbe öltözött német fővárost. Biológia-kémia szakosként számomra nagy élmény volt a Természettudományi Múzeum kincseinek megtekintése.

A szombati napra a képzőintézmény egész napos kirándulást szervezett nekünk. A rossz idő ellenére gyönyörködhettünk Potsdam nevezetességeiben.

Vidám napokat töltött együtt kis csapatunk. Feltöltődve, sok új ismerettel, rengeteg szép élménnyel tértem haza a továbbképzésről. Nagyon örültem, hogy mindezt megoszthattam az iskolámban tanító kollégákkal is.

Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem ezen az emlékezetes, külföldi tanulmányúton.

Mint a Hamvas Béla Gimnázium intézményvezetője is minden kollégámat arra bíztatok, hogy vegyen részt az Erasmus+ programjaiban, szerezzenek ők is egy éltre szóló élményeket, új barátokat!

Gimnáziumunk Erasmus+ honlapja itt érhető el: https://hamvas1.wixsite.com/keltshullamokat

Kategória: Angol nyelvterület
csütörtök, 23 augusztus 2018 17:52

2 Wochen Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer

A kurzus címe: 2 Wochen Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer

Helyszín: Berlin - Németország

Időtartam: 2017. július 27 - augusztus 4.

Résztvevő: Horváth Zsolt

Ezt a kurzust az Europass Teacher Academy tanfolyamszervező iskola biztosította, berlini képzési hellyel és német nyelven. Az Europass manapság rengeteg tanfolyamot szervez olyan témákban és nyelveken, amelyek az Erasmus+ projektekben résztvevőket érdeklik. Talán legkeresettebb a CLIL vagyis a tartalomalapú nyelvoktatás, hiszen igen elterjedt Európában a kéttannyelvű képzés és a szaktárgyak idegen nyelven történő oktatása. Ehhez kíván szakmai hátteret biztosítani a CLIL módszere.

Saját magam földrajz-német szakos tanár vagyok, a földrajzot németül tanítom, és diákjaimban tudásszomj van, ezért szükségesnek tartottam továbbképződni ezen a területen.

A tanfolyam kivitelezője a Carl Duisberg Centren nevű nemzetközi oktatásszervező cég volt, mely saját szakmai hitvallása szerint az oktatást egy határtok nélküli nemzetközi térségben valósítja meg, hozzásegít a nyelvtanuláshoz, illetve a külföldiek integrációjához Németországban. Ez a beállítottság érezhető volt egyből az első kapcsolatfelvételkor. Valamennyi levelezésük angol/német kétnyelvű, hiszen tudják, hogy sokan fordulnak hozzájuk olyanok is, akik egyáltalán most kezdik a németországi életüket, és nyilván nem tudnak még németül. Nem kis részük volt a Németországot elérő friss bevándorlási hullám kezelésében, több száz új, főleg afrikai diákjuk kezdte el a nyelvtanfolyamot velem egy időben.

A sok kezdő nyelvtanuló mellett ugyanakkor voltak többen is, akik Erasmus+ ösztöndíjasok voltak, hozzám hasonlóan német szakos pedagógusok is. Az első héten főleg nyelvgyakorlással kezdtünk, kommunikáció, kötetlen beszélgetés és ennek kapcsán felmerülő nyelvtan fejlesztésével. A csoportom összetétele szerencsés volt. Rajtam kívül még volt egy finn kolleganő, a többiek viszont valamennyien dél-tiroli olasz pedagógusok voltak, akik közismereti tárgyat tanítottak németül. Így közel azonos szinten volt a nyelvismeretünk, a mindennapi témák adottak voltak. Két fiatal germanista vezette az óráinkat. Érdekesség, hogy az egyik tanárunk egyébként lengyel származású bölcsész, mindkét nyelvet anyanyelvként használja. Az ő példáján keresztül is még jobban láttuk, hogy mit jelent a kétnyelvűség.

A beszélgetés során természetesen előkerült a német nyelv általános helyzete a világban, a némettanítás alapkérdései, és annak hasznossága. Kiderült például, hogy Olaszországban bizony nem minden esetben jól képzettek a nyelvszakosok, sokszor, alacsonyabb évfolyamokon egy egyszerű nyelvvizsgával is lehet tanítani. Ugyanakkor van érdeklődés a német iránt Olaszországban, hiszen főleg a déli tartományokból északra vándorló munkaerőnek az egyik célállomása pont a német nyelvterület. Dél-Tirolban pedig kifejezetten szükséges a munkavállaláshoz a német.

Az említett nyelvi órák mellett két naponta délutánonként került sor a módszertani órákra. Itt rengeteg olyan anyagot ismertünk meg, melyek jól szolgálnak a szaktárgyi oktatáshoz. Ilynek voltak pl. az internetes tudásbázisok, a német külügyminisztérium tudásforrása az országról, online játékok és feladatok elérhetősége illetve olyan oldalak, amelyekkel magam is tudok játékot készíteni. A gyakorlati órákon kipróbáltunk újszerű oktatásszervezési formákat, belepillantottunk a projektszerű oktatás módszertanába, illetve elkészítettünk olyan tananyagot, mellyel a szaktárgyunkon keresztül tudunk nyelvismeretet közvetíteni. Egyik legjobb példa erre a gondolattérképhez (mind map) hasonló játék. Az oktató által a lap közepére írt földrajzi fogalom, mondjuk egy jelzős szerkezet segítségével képeznek a diákok egy sor más szófajú szót, maradva az eredeti témánál. Ez egyrészt szolgálja a szaktárgyi ismeretek ismétlését, de másfelől nyelvi fejlesztő feladat is, hiszen sok új szót kell megalkotniuk a szóképzés szabályainak alkalmazásával. Az ilyen konkrét ismeretek mellett volt néhány szeminárium jellegű óránk is, ahol pl. a német újraegyesítésről tanultunk úgy, hogy ez háttértudás lehessen a téma tanításának történelem, földrajz vagy országismeret órákon.

A tanórákon kívül maradt természetesen rengeteg időm a város nevezetességeire, a Pergamon Museum megtekintésére, és a világszerte ismert látványosságok megtekintésére.

A két hét elteltével tehát rengeteg új ismeretre tettem szert, volt alkalmam gyakorolni a németet, a szaktárgyi tudásom is jelentősen gyarapodott. Úgy ítélem meg, hogy hasznos dolog volt pályázni az Erasmus+ programmal, és a mobilitásom hozzájárul mind a személyes fejlődésemhez, mind az iskola szakmai színvonalának növekedéséhez. Tapasztalataimból kiindulva úgy látom, hogy érdemes a jövőben is hasonló mobilitásokon részt venni.

Végezetül elmondhatom, hogy a berlini mobilitás már csak azért is hasznos volt, mert az újraegyesített, immár 3,5 milliós főváros egy igazi metropolis, rengeteg érdekességgel és látnivalóval, annak ellenére, hogy a történelmi városrészek a háborúban megsemmisültek. Számomra külön érdekes volt bejárni újra azokat a helyeket, ahol diákként, a 80-as években egy megosztott városban jártam, és először kerültem kapcsolatba a némettel.

Bp. 2017. augusztus 23.

Horváth Zsolt

Kategória: Német nyelvterület