Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
2018. április 25., szerda 07:57

Matematika tanítás német módra

Matematika tanítás német módra


Az Erasmus+ program keretében 2018 március 11.-március 17. a Stiftland Gymnasium vendége lehettem, ahol betekinthettem a bajor gimnáziumi matematika oktatásba.
Nem volt ismeretlen számomra az iskola, hiszen előző munkahelyemmel testvériskolai program keretében már három alkalommal vendégeskedtem itt. Georg Hecht igazgató úr közreműködését a pályázatunkban ezúton is csak köszönni tudom. Előzékeny vendéglátóként szervezte, segítette látogatásunkat. A személyre szabott órarendünk elkészítésében, egy-egy német kolléga segített, a matematika óralátogatásokat Theo Ernstberger egyeztette.
Tirschenreuth egy 10000 lakosú járási központ, iskolaváros , 50km sugarú körzetből járnak ide diákok. A gimnázium egy jó hírű, korszerű oktatási intézménye a környéknek. A tanárok által is kedvelt munkahely. Felszereltsége, intézményrendszere irigylésre méltó-minden rendelkezésére áll a diákoknak és tanároknak a magas szintű oktatásra. A tanulólétszám csökkent az elmúlt években, most 800 –an tanulnak itt.(2010-ben, amikor először jártam itt, 1200 tanulója volt az iskolának.)
Szerencsés voltam, hiszen korábban nyolcosztályos gimnáziumban tanítottam, így összehasonlíthattam a két ország matematika tananyagát, tanítási módszereit és követelményrendszerét egyaránt. 5.-12. minden évfolyamon voltam matematika órán, 6 kolléga módszereit ismerhettem meg. Sok jó gyakorlatot hoztam haza. Az egyik nagy élmény volt ,hogy a Kenguru verseny lebonyolításába is bevontak.250 diákot ültettünk be az iskola színháztermébe (székek mozgatása, berendezés-minden egy helyről, praktikusan ).A helyek elfoglalása után, a verseny 3 tanár felügyeletével zökkenőmentesen zajlott.
A tananyag a 8. évfolyamig nemsokban különbözik a magyarországitól, az érettségi feladatok viszont a mi emelt szintű érettséginek megfelelő. Tudnunk kell azonban, hogy a bajorok méltán büszkék az oktatásukra, Németországban a legmagasabb szintű képzést itt nyújtják a diákoknak. Nagyon jó volt látni, hogy a gondolkodásra helyezik a hangsúlyt. A megértés, a kompetencia alapú oktatás az alapelv. Fegyelmezetten tanuló diákokat láttam, akik cselekvőül részt vesznek az órai
munkában. Füzetvezetésük gondos, átlátható-automatikusan jegyzetelnek, ragasztják be a fénymásolatban kapott feladatokat. A számológépjüket (nem telefont) egyszerre veszik elő és használják. A telefont is használták, függvényeket tanultak a táblán megadott és használt program volt náluk is feltelepítve. Hátul ültem, láttam csak ez volt a monitorjukon. Ezt olyan jó volt megtapasztalni.
Sok dolog volt, amit szívesen beépítenék a saját matematikatanításomba, de sok olyan is volt, amit én is így tanítok. Tapasztalt vagyok ez a 31. tanévem-tehetségfejlesztőként is sok jó gyakorlatot láttam már. A geometriában nem félek attól, hogy a gyerekek ollóval végezzék a területátalakításokat-de itt ez az olló és ragasztó mindegyikük tolltartójában ott volt, és rendeltetésszerű, gyors használata automatikus volt. A digitális technikák használatát vegyítették a tapasztalati élményekkel.
Nagyon gyorsan eltelt ez az egy hét. Ez köszönhető volt vendéglátóink szervezésének kedvességüknek, érdeklődtek irántunk, válaszoltak kérdéseinkre. Minden segédanyagot megmutattak, rendelkezésre álltak, ha valamit kértünk. Kötetlenül beszélhettünk a tanáriban, a büfében és este a hagyományos vendéglőben is.
Jó tapasztalatokat szerezhettem a program keretén belül, mindenkinek ajánlani tudom. Szakmailag motiváló megismerni egy másik ország módszereit. Van, amiben megerősít, van, amin elgondolkoztat. Az ország nyelvének gyakorlása mellet a szakmai szókincsünk is bővült, fontos. Személyes élményem, hogy barátokkal találkozhattam és egy élő kapcsolatot ápolhattam ezen a héten. Köszönöm a pályázat adta lehetőséget.
Tóth Éva


A Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Erasmus+ honlapja ezen a linken érhető el:


http://kassaiszolnok.hu/index.php/palyazatok/erasmus


https://www.facebook.com/groups/1638502039513572/

 

Kategória: Német nyelvterület
2017. november 04., szombat 18:39

Nyelvtanfolyam Regensburgban

Erasmus+ KA1 mobilitási projekt keretében a Világörökség részeként ismert Regensburgban egy kéthetes intenzív német nyelvkurzuson vettem részt 2017 augusztusában, mint matematika, kémia és informatika szakos tanár.

A tanfolyamtól elsősorban azt vártam, hogy fejlődjön német nyelvi kommunikációs képességem és a tanfolyam elvégzése után bátran használjam a német nyelvet. Erre nagy szükség van, hiszen iskolánknak van egy testvériskolája Németországban. Intézményünk némettanárai humán szakosak, így amikor a testvériskolából ellátogatnak hozzánk a tanulók, hiába van igényük reáltanórákat megtekinteni, iskolánk ezt nem minden esetben tudja biztosítani. A kurzus után testvériskolánk diákjai így több különböző reáltanórát is tudnának látogatni az itt tartózkodásuk ideje alatt. A mobilitási pályázatunk egyben az előkészítése egy nemzetközi eTwinning projektnek, ahol szintén szükség van a német nyelvi tudásunk felfrissítésére.

A program keretén belül két héten keresztül anyanyelvi környezetben tanulhattam a német nyelvet, bevallom eleinte egy kicsit bátortalanul, de pár nap elteltével örültem minden egyes percnek, melyet ebben a különleges és káprázatos atmoszférájú városban tölthettem el.

A németek precizitása, mentalitása, Regensburg történelmi szépsége, pezsgése kiváló hátteret biztosított a tanuláshoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Életre szóló élményekkel tértem haza. A helyszín a Horizonte Nyelviskola volt, mely a hangulatos óváros centrumában találunk s mivel nemcsak a képzést, hanem a szállást is biztosította egy épületen belül, így kellemes feltételeket teremtett számomra. A szállás és a tanterem mindösszesen 10 lépésre volt egymástól.

A képzést optimálisnak találtam, 10 fős nemzetközi csoportban zajlott. A csoportba a világ minden tájáról érkeztek tanulni vágyó fiatalok: Mexikóból, Palesztinából, Spanyolországból, Bulgáriából, Lengyelországból. A délelőtti órák nagyon jó hangulatban teltek, észre sem lehetett venni az idő múlását. Az egész tanfolyamot tekintve legemlékezetesebb talán egy nemzetközi szakácskönyv elkészítése volt. A kurzus jól felépített, logikus tervezésen alapult és gazdagított minket bármikor előszedhető rengeteg anyaggal. Azoknak, akik intenzív kurzuson vettek részt, délelőtt csoportos, délután pedig egyéni órájuk volt, így nekem is. A délutáni órák keretében a felmerülő nyelvtani kérdéseket vitattuk meg, illetve szakmai németet tanulhattam. Ezen tudásomat hasznosíthatok a matematika és az informatika óráimon.

Szabadidőnkben feltérképeztük a várost, ellátogattunk Nürnbergbe, részt vehettünk dunai sétahajózáson, amelynek célpontja a német Walhalla volt, megtekinthettük a Thurn-Taxis kastélyt, felfedezhettük Regensburg római kori maradványait, és természetesen egyénileg is sok-sok élményt gyűjthettünk, ha kedvünk támadt akár egy sétára az óvárosban, akár a híres weltenburgi kolostor felkeresésére.

Hazafelé pedig nem hagytam ki a nevezetes zarándok helyet: Mariacellt. Kívánom mindenkinek, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, hisz életre szóló élményekkel tér haza.

Két szó ami még fontos a projekthez kapcsolódóan: köszönet és hála.

Részleteseben a mobilitási projektről: http://svetits.hu/index.php/17-palyazat/557-erasmus

Kategória: Német nyelvterület

Az Erasmus+ KA1 pályázata révén jutottam el a nyelvi képzésre. A Schoool Edutacion Gateway oldalon megjelenített, ajánlott képzések segítettek a választásban. A tanártovábbképzés oldalon pedig több olyan disszeminációt is olvastam, mely felkeltette az érdeklődésemet Regensburg, és az ott működő Horizonte nyelviskola iránt. Így tölthettem el két hetet – 2017. július 30 – 2017. augusztus 12 –ig – ebben a csodálatos bajor kisvárosban. Izgalommal teli kíváncsisággal vártam az első órát, hiszen nyelvismeretem már kissé megkopott. 24 évvel ezelőtt szereztem középfokú nyelvvizsgát németből, de alig volt alkalmam használni a nyelvtudásomat. Az utóbbi két évben aktivizáltam utoljára, mikor részt vettem iskolánk német cserediák programjában. Akkor éreztem igazán a megújulás hiányát. De ez az alkalom is eljött! Az előzetes írásbeli, majd a helyszíni szóbeli szintfelmérő alapján B2-es szintű csoportba kerültem. 11 fős csoportban tanulhattam a délelőtti – 2 X 1,5 órás órák alatt, míg a délutáni 1,5 órában 4 fős csoportban voltam. Mivel mindkét csoport több nemzetiségű hallgatóból állt, így alkalmam volt más országok szokásaival, hagyományaival is megismerkedni. Az órákon a hangsúly a szókincs gyarapításán, a nyelvtani ismeretek pontosításán, a beszédértésen és az írásbeli szöveg megértésén volt. Az anyanyelvi tanárok rendkívül széles módszertani repertoárral gazdagították a nyelvelsajátítás lehetőségét, tették színesebbé az órákat. Az egyik nap az amerikai jövevényszavakkal foglalkoztunk. Azt a feladatot kaptuk, hogy 3 fős csoportokban menjünk ki az utcára, és kérdezzünk meg 3 járókelőt, hogy szerintünk hogyan mondjuk németül a szókártyán kapott jövevényszavakat. A mi szavaink a következők voltak: flirten, Meeting, Laptop. Minden csoport kapott az utcára lépés előtt egy udvariassági formulákat tartalmazó kártyát arra az esetre, ha valaki nem tudná, hogyan illik valakit megszólítani az utcán. Az órákon általában párokban, vagy kiscsoportokban dolgoztunk, kizárólag német nyelven kommunikáltunk. Mind a köznyelvi, mind az irodalmi nyelvet tanultuk. Napi szinten kaptunk egy-egy újságcikket feldolgozásra. Sőt, még házi feladatokat is! Pénteken a heti szókészletről kellett számot adni. Természetesen ezt nem szigorúan véve: pantomimmal kellett eljátszani, esetleg elmutogatni egy-egy mondatot, szólást, közmondást. Hallgattunk zenét, melyhez kaptunk egy lyukas szöveget. A zenehallgatás közben be kellett írni a hiányzó szavakat. Lehetett vállalni saját országunkról bemutató előadást. Örömmel hallgattam holland, olasz, cseh, svájci, spanyol csoporttársaim beszámolóit országaikról, szokásaikról. Én is tartottam Magyarországról, Budapestről, Szolnokról, és az intézményemről. ( A palesztin csoporttársamnak könnyek szöktek a szemébe a fotók láttán, mivel éppen akkor várta a már 1 éve nem látott édesanyját, aki Regensburgból mintegy vágyálom megtestesítéseként, néhány napra Budapestre utazott. ) Nagyon szép érzések, emlékek maradtak
bennem a képzés után. Hálás vagyok, hogy részt vehettem rajta. A napi 6 óra nyelvtanulás után, mely
bevallom igen megerőltető, egyben rendkívül hatékony volt, alkalmunk volt felfedezni a várost. Mivel
szállásunk a Horizontenál volt, így a városka szívében laktunk, néhány percre az óvárostól, melyet 2006-ban
a Világörökség részének nyilvánítottak. Könnyen bejárható, kellemes környezet, kedves emberekkel. A
nyelviskola által kínált szabadidős programokon is részt vettem. Hajóval utaztam a Dunán a Walhallához,
amely a német történelem nagyjainak emléket állító neoklasszicista emlékmű. Jártam Münchenben is, ahol
az idegenvezetőnk javaslatára egy eredeti bajor étteremben ebédeltünk, és természetesen megnéztem
Regensburgot idegenvezetéssel is. Az itt eltöltött két hét alatt nagyon sokat fejlődtem. Nem csak nyelvi
képességeim, de szociális kompetenciám, értékítéletem, az egymástól való tanulás képessége terén is. Mivel
a két hét során 12 Erasmusos hallgató volt a Horizontenál, így volt alkalmam kollégákkal is megismerkedni,
tapasztalatot cserélni. Jó szívvel tudom ajánlani a regensburgi nyelvi képzést mindazoknak, akik fejlődni,
tanulni szeretnének képzett, felkészült tanároktól, kellemes, hangulatos nyelvi környezetben, lendületes,
fiatalos társaságban.
Intézményem honlapjának elérhetősége:
http://kassaiszolnok.hu

Kategória: Német nyelvterület
2015. július 26., vasárnap 00:00

Deutschlehrerkurs

Júliusban két hetet tölthettem Bécsben az Actilingua nyelviskola szervezésében egy módszertani és ország ismereti továbbképzésen német nyelvtanárok számára. A csoportunkba Európa számos országából érkeztek a kollégák, sőt az Egyesült Államokból is részt vett egy hölgy a képzésen.

A nyelviskola jól képzett oktatói számos módszertani és számítógépes ötlettel, új médiaeszközökkel, dalokkal, mesékkel ismertettek meg minket. Betekintést nyertünk az osztrák irodalomba és képzőművészetbe. A szabadidős programok is színesek és változatosak voltak, a szabadidőnket Bécs megismerésére fordíthattuk.

Szállást egy idős házaspárnál igényeltem, ezt is csak mindenkinek ajánlani tudom, maximálisan minden igényemet teljesítették.

Egy képes beszámolóval szeretnék kedvet csinálni és bátorítani mindenkit, hogy a nyelvismeret felfrissítésének ez egy páratlan lehetősége és remek alkalom nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez.

Ezt a beszámolót ide kattintva lehet megtekinteni. (megj. tanártovábbképzés)

Kategória: Német nyelvterület